Współpraca zagraniczna

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

Erasmus+ - wyniki rekrutacji na rok 2015/16

Wyniki rekrutacji na wymianę w ramach programu Erasmus+ na rok 2015/16

Lista rezerwowa


Odwołania można składać do dnia 17 kwietnia /piątek/, na piśmie, w Dziekanacie - pokój 21.

Spotkanie dla osób zakwalifikowanych na wymianę odbędzie się 21 kwietnia /wtorek/ o godzinie 1300 w auli 101. Prosimy o przybycie.


Erasmus+ - egzaminy językowe

Egzamin B2 zdany na PW nie zwalnia z egzaminu językowego na Erasmusa!


Osoby, które wybrały dany egzamin jako drugi /płatny/ powinny dostarczyć na ten egzamin dowód wpłaty.
Nr konta, na który należy wpłacać należność za egzamin, dostępny jest na stronie SJO PW: sjo.pw.edu.pl.


Aby przystąpić do egzaminu należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem!J. angielski

Egzamin pisemny z z języka angielskiego odbędzie się 25 marca 2015 /środa/,
o godzinie 1200, w Sali 111 WA PW.

Egzamin ustny z z języka angielskiego odbędzie się 1 kwietnia 2015 /środa/,
o godzinie 1150, w Sali 111 WA PW.

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby które:
- ukończyły kurs języka angielskiego technicznego na WA PW z oceną co najmniej 4
- posiadają certyfikat CAE /tylko ocena A/, bądź CPE

Zaliczenie i certyfikat ważne są 2 lata. Wcześniejsze zaliczenia nie będą brane pod uwagę!

Aby zostać zwolnionym z egzaminu należy, najpóźniej w trakcie egzaminu, zgłosić się do p. Teresy OLECHOWSKIEJ i okazać odpowiednio indeks z oceną z lektoratu lub oryginał certyfikatu. Osoby zwolnione z egzaminu nie podlegają obowiązkowi opłaty za drugi egzamin.


J. niemiecki

Egzamin pisemny z z języka niemieckiego odbędzie się 24 marca 2015 /wtorek/,
o godzinie 1215, w Sali 111 WA PW.

Egzamin ustny z z języka niemieckiego odbędzie się 31 marca 2015 /wtorek/,
o godzinie 1100, w Sali 209 WA PW.

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby które w trakcie egzaminu okażą oryginał odpowiedniego certyfikatu.
Lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna jest na stronie SJO PW: sjo.pw.edu.pl.
Osoby zwolnione z egzaminu nie podlegają obowiązkowi opłaty za drugi egzamin.


J. francuski

Egzamin pisemny i ustny z z języka francuskiego odbędzie się 23 marca 2015 /poniedziałek/, o godzinie 1545, w Sali 304 WA PW.

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby które w trakcie egzaminu okażą oryginał odpowiedniego certyfikatu.
Lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna jest na stronie SJO PW: sjo.pw.edu.pl.
Osoby zwolnione z egzaminu nie podlegają obowiązkowi opłaty za drugi egzamin.


J. włoski

Egzamin pisemny i ustny z z języka włoskiego odbędzie się 27 marca 2015 /piątek/, o godzinie 1415, w Sali 213 WA PW.

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby które w trakcie egzaminu okażą oryginał odpowiedniego certyfikatu.
Lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna jest na stronie SJO PW: sjo.pw.edu.pl.
Osoby zwolnione z egzaminu nie podlegają obowiązkowi opłaty za drugi egzamin.


J. hiszpański

Egzamin pisemny i ustny z z języka włoskiego odbędzie się 24 marca 2015 /wtorek/, o godzinie 1000, w Sali 209 WA PW.

Z egzaminu mogą być zwolnione osoby które w trakcie egzaminu okażą oryginał odpowiedniego certyfikatu.
Lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna jest na stronie SJO PW: sjo.pw.edu.pl.
Osoby zwolnione z egzaminu nie podlegają obowiązkowi opłaty za drugi egzamin.


Erasmus+ - zapisy na przedmioty

Studenci wyjeżdzający lub przebywający na Erasmusie w semestrze letnim nie zapisują się na przedmioty, z wyjątkiem praktyki projektowej o ile wyrażają chęć zaliczania praktyki w lecie.


Erasmus+ 2015/16

Międzynarodowa wymiana studencka w ramch programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16.


Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/16. W wymianie brać mogą studenci studiów inżynierskich i magisterskich WA PW.


KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Nowy program Erasmus+ wprowadza tzw. kapitał mobilności dla każdego z poziomów kształcenia. Na każdym z nich można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy w ramach każdego poziomu studiów są wliczane wcześniejsze wyjazdy na studia oraz na praktyki w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+ „Uczenie się przez całe życie”.

Kapitał mobilności w programie Erasmus+ pomniejszany zostaje o długość pobytu studenta na studiach i na praktyce w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+, jeżeli wyjazdy te odbywają się w ramach tego samego cyklu studiów.

W sytuacji gdy student studiów I stopnia przebywał za granicą na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+ łącznie np. 6 miesięcy, a w momencie wejścia w życie programu Erasmus+ nadal pozostaje na studiach pierwszego stopnia i chce uczestniczyć w programie Erasmus+, zostaje mu do wykorzystania w ramach studiów i/lub praktyk 6 miesięcy.
Ta sama zasada dotyczy studiów drugiego stopnia.


Pliki do pobrania:


Do wypełnionego formularza należy załączyć dokumenty wymienione na str. 3 formularza aplikacyjnego lub w pkt. 5.1. Regulaminu rekrutacji.

Przed wypełnianiem formularza zgłoszeniowego prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem.


Zgłoszenia należy składać w pokoju 21.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 05 marca 2015 /czwartek/ o godzinie 1400.


Aplikacje nie będą przyjmowane po wskazanym terminie, w celu uniknięcia problemów wynikających z dużej ilości zgłoszeń w ostatniej chwili sugerujemy wcześniejsze dostarczenie dokumentów.


Erasmus+ 2014/15 - praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/15 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich oraz absolwentów WA PW.

Długość odbywania praktyki wynosi od 2 do 12 miesięcy, jednak są w programie Erasmus+ pewne warunki dotyczące konkretnej długości pobytu. Informacje na ten temat znajdują się poniżej.


KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Nowy program „Erasmus+” wprowadza tzw. kapitał mobilności dla każdego z poziomów kształcenia.
Na każym z nich można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Do całkowitej liczby miesięcy w ramach każdego poziomu studiów są jednak wliczane wcześniejsze wyjazdy na studia oraz na praktyki z programu LLP Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.
Od kapitału mobilności w programie Erasmus+ odejmuje się długość pobytu danego studenta na studiach i na praktyce w ramach programu LLP Erasmus, jeżeli wyjazdy te odbywają się w ramach tego samego cyklu studiów. Oznacza to, że jeżeli student był za granicą na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus studiując na studiach pierwszego stopnia, a pobyt trwał np. 6 miesięcy i w momencie wejścia w życie programu Erasmus+ nadal pozostaje na studiach pierwszego stopnia i chce uczestniczyć w programie Erasmus+, wówczas może wyjechać na studia i/lub na praktykę wyłącznie na 6 miesięcy.
To samo dotyczy studiów drugiego stopnia.


ABSOLWENCI

Aby wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+, absolwent musi wziąć udział w rekrutacji na praktyki Erasmus+ NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW. Jego wyjazd może nastąpić dopiero po zakończeniu studiów, a pobyt musi się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Absolwent może wyjechać na praktykę maksymalnie na taką ilość miesięcy, jaka mu jeszcze pozostała w ramach "kapitału mobilności" z toku ostatniego cyklu studiów (pamiętając, że minimalny okres trwania praktyki to 2 miesiące). Oznacza to, że jeżeli na praktykę wyjeżdża np. absolwent studiów inżynierskich (w czasie praktyki nie może zostać zarejestrowany na studiach magisterskich!), to długość jego pobytu na praktyce zależy od tego, czy w czasie studiowania na studiach pierwszego stopnia był na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+; oraz jaka była długość jego dotychczasowych studiów i / lub praktyk w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+.

Identyczne zasady obowiązują absolwentów studiów drugiego stopnia.


Oczywiście - analogicznie do programu LLP Erasmus - wyjazdy na studia i na praktyki nie mogą się pokrywać. Najpierw musi zostać zakończony i rozliczony jeden wyjazd, aby student mógł wyjechać na drugi.


Zgłoszenia w postaci oświadczenia o wykorzystanym kapitale mobilności należy składać w Sekretariacie nr 1 WA PW /pok. 15/ w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2014 /wtorek/ do godziny 1500.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.