Współpraca zagraniczna

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

Erasmus+ 2014/15 - egzaminy - zmiana terminu egzaminu ustnego z języka angielskiego

Międzynarodowa wymiana studencka w ramch programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15.

UWAGA!
Zmiana terminu egzaminu ustanego z języka angielskiego.

Uprzejmie informujemy, że uległ przesunięciu termin egzaminu ustnego z j. angielskiego z 10 kwietnia na 7 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 1200 - 1400 w sali 209 WA PW.

Termin egzaminu pisemnego z j. angielskiego pozostaje bez zmian.

Na egzamin proszę zabrać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Erasmus+ 2014/15 - egzaminy

Międzynarodowa wymiana studencka w ramch programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15.

Terminy egzaminów językowych dla kandydatów na studia w ramach programu Erasmus+:

Erasmus+ 2014/15

Międzynarodowa wymiana studencka w ramch programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu "Erasmus+" na rok akademicki 2014/15 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie.

Kapitał mobilności

Nowy program Erasmus+ wprowadza tzw. kapitał mobilności dla każdego z poziomów kształcenia. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy na każdy poziom. Do całkowitej liczby miesięcy w ramach każdego poziomu studiów są jednak wliczane wcześniejsze wyjazdy na studia oraz na praktyki z programu LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie).

Od kapitału mobilności w programie Erasmus+ odejmuje się długość pobytu danego studenta na studiach i na praktyce w ramach programu LLP Erasmus, jeżeli wyjazdy te odbywają się w ramach tego samego cyklu studiów. Oznacza to, że jeżeli student był za granicą na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus studiując na studiach pierwszego stopnia, a pobyt trwał np. 6 miesięcy i w momencie wejścia w życie programu Erasmus+ nadal pozostaje na studiach pierwszego stopnia i chce uczestniczyć w programie Erasmus+, wówczas może wyjechać na studia i/lub na praktykę wyłącznie na 6 miesięcy. To samo dotyczy studiów drugiego stopnia.

Uwaga: Studenci powracający po semestrze zimowym r. ak. 2013/2014 mogą brać udział w rekrutacji na semestr zimowy lub letni r. ak. 2014/2015. Studenci, którzy wracają po semestrze letnim r. ak. 2013/2014 – mogą brać udział w rekrutacji dopiero na semestr letni r. ak. 2014/2015. Jednakże rekrutacja nastąpi pod warunkiem uprzedniego rozliczenia się z pobytu zagranicznego (w ramach programu LLP Erasmus) z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Szczegółowe warunki rozliczenia się z pobytu zagranicznego w ramach programu LLP Erasmus znajdują się na stronie cwm.pw.edu.pl.

Pliki do pobrania

Lista uczelni zagranicznych
Regulamin uczestnictwa
Oświadczenie o wykorzystaniu kapitału mobilności
Formularz zgłoszeniowy

Do wypełnionego formularza należy dołączyć dokumenty wymienione na str. 3 formularza aplikacyjnego.

Przed wypełnianiem formularza zgłoszeniowego proszę zapoznać się z regulaminem uczestnictwa /zasadami określającymi realizację wyjazdów na studia Erasmus+/.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa w programie Erasmus+ są również dostępne w Sekretariacie nr 1 WA PW /pokój nr 15/.

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie nr 1 WA PW /pokój nr 15/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2014 do godziny 1400!

ERASMUS 2013/2014 - nabór

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu "Erasmus" na rok akademicki 2013/14 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus.

 

Pliki do pobrania:

pdf_malutki listy uczelni zagranicznych na r. ak. 2013/14; <- aktualizacja! 20.02.2013 r.

pdf_malutki regulamin uczestnictwa w programie (zasady określające realizację wyjazdów na studia Erasmus-LPP);

pdf_malutki formularz zgłoszeniowy.

 

Do wypełnionego formularza należy załączyć dokumenty wymienione na str. 3 formularza aplikacyjnego.

Przed wypełnianiem formularza zgłoszeniowego proszę zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (zasadami określającymi realizację wyjazdów na studia Erasmus LPP).

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa w programie Erasmus są również dostępne w sekretariacie nr 1 (pokój nr 15). 

 

Ostateczny termin zgłoszenia upływa 27 lutego 2013 (środa)!

Erasmus Mentor 2012-13

Nabór do programu MENTOR – Erasmus Student Network

 

Studenci WAPW mogą zgłaszać się do udziału w międzynarodowym programie obsługi studentów zagranicznych „Mentor”. Udział w programie będzie stanowić dodatkowy atut przy aplikowaniu na stypendium zagraniczne w programie LLP Erasmus w przyszłych latach.

 

„Mentor” jest to program skierowany do studentów PW. Istotą programu jest nawiązanie kontaktu i opieka nad studentem z zagranicy, który przyjeżdża na studia na Politechnikę Warszawską. Student zagraniczny, który aplikuje o Mentora otrzymuje przypisanego studenta z Politechniki Warszawskiej, którego zadaniem jest kompleksowa opieka nad przyjeżdżającym. Organizatorem programu jest ESN – Erasmus Student Network.

 

Program ma na celu pomóc Państwu w nawiązaniu kontaktów ze studentami z zagranicznych uczelni, z kolei studentom zagranicznym ma zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie podczas studiów na naszym Wydziale.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:

 

http://pw.esn.pl/pl/content/mentor

 

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

 

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów

Więcej artykułów…

  1. ERASMUS 2012/2013 - nabór
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.