Aktualności

PRZESUNIĘCIE TERMINU PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - mgr inż. arch. Piotr Kilanowski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego uległ przesunięciu. Nowy termin obrony zostanie ustalony po feriach akademickich, które trwają do 18.01.2018 r.

 

rozprawa doktorska na temat:

Charakterystyczne rozwiązania i motywy w architekturze kamienic warszawskich od około 1900 do 1914 r. na przykładzie twórczości Ludwika Panczakiewicza oraz spółek autorskich: Wacław Heppen - Józef N. Czerwiński i Henryk Stifelman - Stanisław Weiss

 

Promotor:

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, em. prof. zw. PW

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece

Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone

na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).

DETROIT 2018 MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENCKA

 

DETROIT 2018

Detroit 2018

 

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENCKA

ZAPRASZAMY STUDENTÓW III ROKU

 

WARUNKI KWALIFIKACJI

 

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2018) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny).

Liczba miejsc ograniczona ! ! !

W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 8 osób, w tym 4 studentów studiów stacjonarnych i 4 studentów studiów niestacjonarnych

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne we

czwartek 25.01.2018, godz. 15.00, sala 207.

 

TERMINY

Współpraca z grupą studentów amerykańskich na WAPW:

od ok. 16 lutego do 31 maja 2018.

Wyjazd polskiej grupy do Detroit: około połowy sierpnia 2018.

Powrót: grudzień 2018.

 

PROGRAM

Zajęcia w School of Architecture, University of Detroit Mercy (https://architecture.udmercy.edu)

Możliwość organizowania wyjazdów studialnych  (np. Washington DC, New York, Chicago).

 

KOSZT

Wyjazd organizowany jest na zasadach samofinansowania.

Orientacyjny koszt wynosi ok. 8700 PLN (płatne w 3 ratach).

Powyższa kwota nie obejmuje ceny biletu lotniczego i opłat wizowych (płatne dodatkowo).  

Dla zakwalifikowanych studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość ubiegania się o przesunięcie płatności za sem. letni 2017/18 do 15 lipca 2018r.

oraz o zwolnienie z opłaty czesnego za sem. zimowy 2018/2019.

 

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe wraz z popisanym regulaminem wymiany należy składać  w formie papierowej w pok. 21, w godzinach przyjęć dziekanatu.

Łukasz Lepionka ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Pliki do pobrania ze strony WAPW

 

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2018 !

 

Pliki do pobrania ze strony WAPW:

 

Regulamin

Karta rejestracyjna

Dom jutra. Model budownictwa dostępnego." Trwa konkurs dla studentów. Termin składania prac - 14 grudnia 2017 r.

 

Dom jutra. Model budownictwa dostępnego

 

Warszawa, 18 października 2017 r.

Jaki będzie dom jutra? Rusza otwarty konkurs dla studentów.

Program Mieszkanie Plus to impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na polskim rynku mieszkaniowym. To również unikatowa szansa dla studentów polskich uczelni na zaprezentowanie nowych idei i współpracę przy realizacji szeroko zakrojonych inwestycji. Okazją do tego jest konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”, zainaugurowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, BGK Nieruchomości S.A. i Fundację BGK.

Celem konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wstępne założenia konkursu zaprezentował w czerwcu br. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wicepremier podkreślał wówczas rolę zaangażowania środowiska akademickiego w realizację programu Mieszkanie Plus. Jego zdaniem zarówno rządowy program mieszkaniowy, jak i konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych, stanowią doskonały przykład synergii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą być więcej niż trzy osoby.

Cieszę się, że współorganizując i uczestnicząc w konkursie środowisko akademickie, w tym społeczność warszawskiego Wydziału Architektury, może rozszerzyć swój udział w debacie  nt. rozwoju budownictwa dostępnego w Polsce. Studenci zyskują szansę przedstawienia autorskich i mam nadzieję odkrywczych rozwiązań przestrzennych. Co niezwykle istotne, pomysły zawarte w ich pracach mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu konkretnych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus. Tym samym tworzymy warunki, by nowe idee, jakie rodzą się na polskich uczelniach, przekuwać w innowacyjne działania oraz aby wykorzystywać je w życiu społecznym i w gospodarce – podkreślił Jan Słyk, prof. PW, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: (i) tworzenia modelowej urbanistyki, (ii) poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej mieszkań, (iii) rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz (iv) wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

We wrześniu rozstrzygnęliśmy konkurs na projekty domów modelowych dla programu Mieszkanie Plus. Od uczestników tego konkursu oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Z kolei dziś, w konkursie skierowanym do studentów, czekamy na śmiałe wizje, które mogą istotnie wzbogacić polską myśl architektoniczną i urbanistyczną, a także umożliwić lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii budowalnych i narzędzi cyfrowych. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe w Polsce może być nie tylko bardziej dostępne cenowo, ale też lepiej dostosowane do aktualnych wyzwań cywilizacyjnych – powiedział Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Łączna pula nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 70 tys. zł. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 14 grudnia br., zaś publiczne ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bgkn.pl/konkurs.

 

Regulamin - Dom jutra.

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ – mgr inż. arch. Anna Nowak

 

Anna Nowak

Warsztaty urbanistyczne dla studentów i młodych absolwentów WAPW "Wiązowna Smart-er"

 

Warsztaty urbanistyczne dla studentów i młodych absolwentów WAPW "Wiązowna Smart-er"
18-19 listopada 2017, Wiązowna
Cel warsztatów: poszukiwanie rozwiązań przełamujących schematy myślenia o przedmieściach.
Dla najlepszego opracowania - nagroda.

Zgłoszenia na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Organizatorzy:

dr inż. arch. Anna Grabowska

dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

Urząd Gminy Wiązowna

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.