Aktualności

Wyjazd architektoniczno - plenerowy: Wiedeń

 

 

GRATULACJE! Wyróżnienie na konkursie Międzynarodowym ARCHmedium

GRATULACJE!

Projekt Katarzyny Malinowskiej (studentki 4 semestru studów dyplomowych) został doceniony w międzynarodowym konkursie dla studentów organizowanym przez ARCHmedium. Jego uczestnicy mieli stworzyć koncepcję osiedla uniwersyteckiego w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg.

 

Do konkursu Berlin University Residences (BUR) zgłoszono 285 projektów. Katarzyna Malinowska znalazła się w gronie 10 studentów, którzy otrzymali honorowe wyróżnienie. Pierwszą nagrodę zdobył pomysł z Czech, a drugie i trzecie miejsca – koncepcje z Hiszpanii.

 

Projekty miały korespondować ze środowiskiem naturalnym dzielnicy Kreuzberg, uwzględniać warunki klimatyczne Berlina, aktywizować sąsiedztwo i rozwijać wzajemne relacje między młodzieżą, turystami i studentami. Jurorzy oceniali też pomysłowość i innowacyjność prac oraz ich wykonanie.

 

Konkurs trwał od grudnia 2015 do maja 2016.
Jego organizator - ARCHmedium - podobne zmagania dla studentów i młodych architektów przygotowuje od 2009 roku.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie ARCHmedium.

 

DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - Wyniki

W dniu 12 maja 2016 r. została przyznana DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU, na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych. Była to 52. edycja tego konkursu. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 15-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 90 prac dyplomowych. Jury postanowiło:


przyznać NAGRODĘ GŁOWNĄ pracy numer 3
autor: mgr inż. arch. PAWEŁ BUSSOLD
temat: CEGIELNIA HARSZ – CENTRUM RZEMIOSŁA
promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG
uczelnia: Politechnika Gdańska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Nagrodę przyznano za:
Interesujące wpisanie się w istniejący kontekst przyrodniczy z poszanowaniem starej tkanki zabytkowej zabudowy. Interesujące połączenie programów edukacyjnego z wypoczynkiem i rekreacją, kreuje szacunek dla starego rzemiosła ceramiki budowlanej. Prostota zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, stanowi niepodważalny walor pracy.


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 5
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA SIEDLECKA
temat: POLSKIE CENTRUM ARCHITEKTURY
promotor: prof. zw dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
uczelnia: Politechnika Krakowska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 7
autor: mgr inż. arch. IRMINA NIEWCZAS
temat: PUSTELNIA. ENKLAWA MODLITWY W SUCHEDNIOWIE
promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
uczelnia: Politechnika Lubelska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 11
autor: mgr inż. arch. WŁADYSŁAWA KIJEWSKA
temat: PRZYPRZĘSŁOWIEC. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD WYNIESIONYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W MIEŚCIE
promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw
uczelnia: Politechnika Poznańska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 19
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA PANKOWSKA
temat: TERMY MIEJSKIE. PRZESTRZEŃ SPRZYJAJĄCA ODNALEZIENIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIAŁEM, DUCHEM I UMYSŁEM NA TERENIE FORTU BEMA W WARSZAWIE
promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski
uczelnia: Politechnika Warszawska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 24
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA LEŚNIEWSKA
temat: PRZEMYSŁOWA BIOSFERA.ENERGETYCZNY POTENCJAŁ NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LA PETITE CEINTURE W PARYŻU
promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 26
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA FLORYSIAK
temat: SZCZECIŃSKIE CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

GRATULACJE! Nagrody OW SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny

GRATULACJE!

30 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Oddziału Warszawskiego SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny. Zwyciężyła praca Katarzyny Pankowskiej, która podjęła próbę adaptacji Fortu Bema na cele rekreacyjne poprzez utworzenie na jego terenie miejskich term.
Fort Bema jest częścią systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Twierdza, składająca się z dzieł fortecznych wraz z systemem dróg, których dawny przebieg utrwalony został przez wiele współczesnych ulic, przenika się dzisiaj z tkanką miasta zarówno w sensie funkcjonalnym jak i istniejących powiązań komunikacyjnych.
Zespolenie struktury współczesnej Warszawy z pierścieniem fortów przekłada się przede wszystkim na system terenów zielonych miasta. Dzisiejszy klinowo-pierścieniowy system zieleni jest konsekwencją dostrzeżenia już na początku XX wieku, przez architekta i urbanistę Tadeusza Tołwińskiego potencjału zielonych terenów pofortecznych i próby zbudowania na jego bazie spójnego systemu.
Stan hibernacji, jakiemu podlegały tereny fortów przez długie lata spowodował, że jeszcze do niedawna stanowiły one trzon miejskiego systemu zieleni. Wobec postępującego kurczenia się terenów zielonych, forty stanowią swoiste bastiony zieleni będąc dla mieszkańców miasta oazami ciszy i spokoju. Równocześnie rosnąca presja inwestycyjna na terenach pofortecznych prowokuje pytanie o ich przyszłość. Ze względu na nierozdzielność i zespolenie systemu fortów z miastem wydaje się, że podjęcie właściwych działań polegających na adaptacji układu może stanowić jeden z czynników integrujących strukturę miasto. W celu włączenia obiektów Twierdzy Warszawa do krajobrazu kulturowego Warszawy konieczne jest nie ograniczanie działań do ochrony konserwatorskiej poszczególnych jej zabytków oraz ich naukowego poznania.
Powtarzając za prof. Andrzejem Tomaszewskim Chodzi też o włączenie jej obiektów w nurt służby społecznej; udostępnianie dla celów turystyki kulturalnej, znalezienie dla wielu obiektów nowych funkcji, w tym również komercyjnych. Jedynie zagospodarowanie fortów poprzez znalezienie dla nich funkcji, które zwiążą mieszkańców Warszawy z fortami i uświadomią im ich niezaprzeczalną wartość i potencjał, jest warunkiem ich przetrwania.

autorka projektu: Katarzyna Pankowska
promotor: arch. Marcin Goncikowski


Ponadto OW SARP także nagrodził równorzędnymi wyróżnieniami 3 dyplomy z naszego Wydziału:

 

1. Przekaz informacji w architekturze na przykładzie siedziby firmy 3D Systems w Warszawie.
dyplomant – Igor Białorucki
promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

2. Architecture for World-Music performance in the era of revolution in new media. Music Theater in Radom.
dyplomantka – Katarzyna Górowska
promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

3. Ralacje architektury i prawa na przykładzie Sądu Okręgowego w Warszawie.
dyplomant - Łukasz Stępnik
promotor - arch. Paweł Grodzicki 

 

 


 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - mgr. inż. arch. Adam Sufliński

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 14 czerwca 2016 r. o godz. 1205w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

mgr. inż. arch. Adama Suflińskiego
na temat:

„Zmienność przestrzeni Wiecznego Miasta w autorskiej interpretacji graficznej.”


Promotor:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz
prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

Recenzenci:
dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, prof. SGGW
prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.


 

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.