Aktualności

Praktyka inwentaryzacyjna 2016

Praktyka inwentaryzacyjna 2016

 

Zapisy w systemie USOS rozpoczną się w piątek 10 czerwca 2016 od godziny 15:00

 

1.Zakład Architektury Polskiej

Praktyka inwentaryzacyjna kościoła pw. św. Bonifacego na Czerniakowie (oo. Bernardynów)
Prowadzący: prof. nzw dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, dr inż. arch. Monika Neff, mgr inż. arch. Leszek Włochyński,
Limit miejsc: 43
Termin: 4-15 lipca 2016
Miejsca do pracy – na miejscu;

Inwentaryzacja kościoła barokowego (kościół św. Bonifacego na Czerniakowie). Wykonanie rzutów, przekrojów, elewacji oraz wybranych detali na papierze w skalach 1: 50, 1:20, 1: 10 (rzut i inne wybrane rysunki), odręczne notatki pomiarowe.2. Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki, Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

a. Praktyka inwentaryzacyjna w Ciechanowcu
Prowadzący: dr inż. arch. Cezary Głuszek, dr inż. arch. Maria Ludwika Lewicka
Termin: 8-22 lipca 2016
Limit miejsc: 30
Praktyka jest organizowana we współpracy z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Organizatorzy zapewniają:
- bezpłatne noclegi blisko terenu muzeum: pokoje 2-4 osobowe, łazienki w korytarzu - z prysznicami i ciepłą wodą; pościel, koce;
- miejsca do pracy – na miejscu;
- papier A-4 i A-3, ew. kalkę techniczną;
- dostęp do internetu, możliwość kserowania A-4 i A-3.
Dojazd i wyżywienie: we własnym zakresie.
Zadania do wykonania:
- Inwentaryzacja (pomiary i rysunki) wskazanych obiektów w skansenie i okolicy;(praca w grupach 2-3 osobowych).
Forma wykonania inwentaryzacji:

 • notatki pomiarowe i detale budowlane - wykonane odręcznie;
 • rysunki komputerowe w Autocadzie - w zapisie cyfrowym na CD.
 • - Rysunki odręczne - detali i elementów obiektów, obiektów i otaczającego krajobrazu Ciechanowca i Podlasia - wykonywane będą jako uzupełnienia inwentaryzacji.
  Uwaga: Rysunki odręczne będą wykonywane pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Rodzaj i ilość rysunków będą ustalane z prowadzącymi, a wykonanie wymaganego zakresu będzie zaliczać również rysunek wakacyjny!!!.

  b) Praktyka inwentaryzacyjna kościoła pw. św. Bonifacego na Czerniakowie (oo. Bernardynów)
  Prowadzący: dr inż. arch. Małgorzata Małczyńska, mgr inż. arch. Tomasz Trzupek
  Limit miejsc: 30
  Termin: 4-15 lipca 2016
  Miejsca do pracy – na miejscu;

   

   

  3. Zakład Projektowania i Teorii Architektury

  Praktyka inwentaryzacyjna elementów architektonicznych i rzeźbiarskich dawnego Pałacu Kazimierzowskiego wyłowionych z Wisły Prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Kudelski
  Limit miejsc: 35
  Termin: 4-15 lipca 2016
  Miejsce praktyk – magazyn komisariatu rzecznego policji na Wybrzeżu Szczecińskim
  Wykonanie rzutów, przekrojów, widoków detali na papierze i wersji elektronicznej w skalach 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 odręczne notatki pomiarowe.
  Ponadto pomiary w ramach akcji tworzenia „Niepełnosprawnika”  4. Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej
  Inwentaryzacja urbanistyczna fragmentów centralnej części m.st.Warszawa
  Prowadzący: mgr Judyta Wesołowska
  Limit miejsc: 30
  Termin: 22 sierpnia – 2 września 2016
  Miejsce praktyk – Warszawa
  Zebranie organizacyjne 14 czerwca, godz. 12.00 sala 205  Suma miejsc na wszystkich praktykach: 168

   

  Wyjazd architektoniczno - plenerowy: Wiedeń

   

   

  GRATULACJE! Nagrody OW SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny

  GRATULACJE!

  30 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Oddziału Warszawskiego SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny. Zwyciężyła praca Katarzyny Pankowskiej, która podjęła próbę adaptacji Fortu Bema na cele rekreacyjne poprzez utworzenie na jego terenie miejskich term.
  Fort Bema jest częścią systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Twierdza, składająca się z dzieł fortecznych wraz z systemem dróg, których dawny przebieg utrwalony został przez wiele współczesnych ulic, przenika się dzisiaj z tkanką miasta zarówno w sensie funkcjonalnym jak i istniejących powiązań komunikacyjnych.
  Zespolenie struktury współczesnej Warszawy z pierścieniem fortów przekłada się przede wszystkim na system terenów zielonych miasta. Dzisiejszy klinowo-pierścieniowy system zieleni jest konsekwencją dostrzeżenia już na początku XX wieku, przez architekta i urbanistę Tadeusza Tołwińskiego potencjału zielonych terenów pofortecznych i próby zbudowania na jego bazie spójnego systemu.
  Stan hibernacji, jakiemu podlegały tereny fortów przez długie lata spowodował, że jeszcze do niedawna stanowiły one trzon miejskiego systemu zieleni. Wobec postępującego kurczenia się terenów zielonych, forty stanowią swoiste bastiony zieleni będąc dla mieszkańców miasta oazami ciszy i spokoju. Równocześnie rosnąca presja inwestycyjna na terenach pofortecznych prowokuje pytanie o ich przyszłość. Ze względu na nierozdzielność i zespolenie systemu fortów z miastem wydaje się, że podjęcie właściwych działań polegających na adaptacji układu może stanowić jeden z czynników integrujących strukturę miasto. W celu włączenia obiektów Twierdzy Warszawa do krajobrazu kulturowego Warszawy konieczne jest nie ograniczanie działań do ochrony konserwatorskiej poszczególnych jej zabytków oraz ich naukowego poznania.
  Powtarzając za prof. Andrzejem Tomaszewskim Chodzi też o włączenie jej obiektów w nurt służby społecznej; udostępnianie dla celów turystyki kulturalnej, znalezienie dla wielu obiektów nowych funkcji, w tym również komercyjnych. Jedynie zagospodarowanie fortów poprzez znalezienie dla nich funkcji, które zwiążą mieszkańców Warszawy z fortami i uświadomią im ich niezaprzeczalną wartość i potencjał, jest warunkiem ich przetrwania.

  autorka projektu: Katarzyna Pankowska
  promotor: arch. Marcin Goncikowski


  Ponadto OW SARP także nagrodził równorzędnymi wyróżnieniami 3 dyplomy z naszego Wydziału:

   

  1. Przekaz informacji w architekturze na przykładzie siedziby firmy 3D Systems w Warszawie.
  dyplomant – Igor Białorucki
  promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

  2. Architecture for World-Music performance in the era of revolution in new media. Music Theater in Radom.
  dyplomantka – Katarzyna Górowska
  promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

  3. Ralacje architektury i prawa na przykładzie Sądu Okręgowego w Warszawie.
  dyplomant - Łukasz Stępnik
  promotor - arch. Paweł Grodzicki 

   

   


   

  GRATULACJE! Wyróżnienie na konkursie Międzynarodowym ARCHmedium

  GRATULACJE!

  Projekt Katarzyny Malinowskiej (studentki 4 semestru studów dyplomowych) został doceniony w międzynarodowym konkursie dla studentów organizowanym przez ARCHmedium. Jego uczestnicy mieli stworzyć koncepcję osiedla uniwersyteckiego w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg.

   

  Do konkursu Berlin University Residences (BUR) zgłoszono 285 projektów. Katarzyna Malinowska znalazła się w gronie 10 studentów, którzy otrzymali honorowe wyróżnienie. Pierwszą nagrodę zdobył pomysł z Czech, a drugie i trzecie miejsca – koncepcje z Hiszpanii.

   

  Projekty miały korespondować ze środowiskiem naturalnym dzielnicy Kreuzberg, uwzględniać warunki klimatyczne Berlina, aktywizować sąsiedztwo i rozwijać wzajemne relacje między młodzieżą, turystami i studentami. Jurorzy oceniali też pomysłowość i innowacyjność prac oraz ich wykonanie.

   

  Konkurs trwał od grudnia 2015 do maja 2016.
  Jego organizator - ARCHmedium - podobne zmagania dla studentów i młodych architektów przygotowuje od 2009 roku.
  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie ARCHmedium.

   

  DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - Wyniki

  W dniu 12 maja 2016 r. została przyznana DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU, na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych. Była to 52. edycja tego konkursu. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 15-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 90 prac dyplomowych. Jury postanowiło:


  przyznać NAGRODĘ GŁOWNĄ pracy numer 3
  autor: mgr inż. arch. PAWEŁ BUSSOLD
  temat: CEGIELNIA HARSZ – CENTRUM RZEMIOSŁA
  promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG
  uczelnia: Politechnika Gdańska
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  Nagrodę przyznano za:
  Interesujące wpisanie się w istniejący kontekst przyrodniczy z poszanowaniem starej tkanki zabytkowej zabudowy. Interesujące połączenie programów edukacyjnego z wypoczynkiem i rekreacją, kreuje szacunek dla starego rzemiosła ceramiki budowlanej. Prostota zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, stanowi niepodważalny walor pracy.


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 5
  autor: mgr inż. arch. KATARZYNA SIEDLECKA
  temat: POLSKIE CENTRUM ARCHITEKTURY
  promotor: prof. zw dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
  uczelnia: Politechnika Krakowska
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 7
  autor: mgr inż. arch. IRMINA NIEWCZAS
  temat: PUSTELNIA. ENKLAWA MODLITWY W SUCHEDNIOWIE
  promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
  uczelnia: Politechnika Lubelska
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 11
  autor: mgr inż. arch. WŁADYSŁAWA KIJEWSKA
  temat: PRZYPRZĘSŁOWIEC. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD WYNIESIONYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W MIEŚCIE
  promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw
  uczelnia: Politechnika Poznańska
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 19
  autor: mgr inż. arch. KATARZYNA PANKOWSKA
  temat: TERMY MIEJSKIE. PRZESTRZEŃ SPRZYJAJĄCA ODNALEZIENIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIAŁEM, DUCHEM I UMYSŁEM NA TERENIE FORTU BEMA W WARSZAWIE
  promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski
  uczelnia: Politechnika Warszawska
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 24
  autor: mgr inż. arch. KATARZYNA LEŚNIEWSKA
  temat: PRZEMYSŁOWA BIOSFERA.ENERGETYCZNY POTENCJAŁ NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LA PETITE CEINTURE W PARYŻU
  promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
  uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


  przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 26
  autor: mgr inż. arch. KATARZYNA FLORYSIAK
  temat: SZCZECIŃSKIE CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ
  promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
  uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

  Wydział Architektury
  Politechniki Warszawskiej,
  00-659 Warszawa
  ul. Koszykowa 55
   
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
   
  wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.