Aktualności

GRATULACJE! Nagrody OW SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny

GRATULACJE!

30 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Oddziału Warszawskiego SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny. Zwyciężyła praca Katarzyny Pankowskiej, która podjęła próbę adaptacji Fortu Bema na cele rekreacyjne poprzez utworzenie na jego terenie miejskich term.
Fort Bema jest częścią systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa. Twierdza, składająca się z dzieł fortecznych wraz z systemem dróg, których dawny przebieg utrwalony został przez wiele współczesnych ulic, przenika się dzisiaj z tkanką miasta zarówno w sensie funkcjonalnym jak i istniejących powiązań komunikacyjnych.
Zespolenie struktury współczesnej Warszawy z pierścieniem fortów przekłada się przede wszystkim na system terenów zielonych miasta. Dzisiejszy klinowo-pierścieniowy system zieleni jest konsekwencją dostrzeżenia już na początku XX wieku, przez architekta i urbanistę Tadeusza Tołwińskiego potencjału zielonych terenów pofortecznych i próby zbudowania na jego bazie spójnego systemu.
Stan hibernacji, jakiemu podlegały tereny fortów przez długie lata spowodował, że jeszcze do niedawna stanowiły one trzon miejskiego systemu zieleni. Wobec postępującego kurczenia się terenów zielonych, forty stanowią swoiste bastiony zieleni będąc dla mieszkańców miasta oazami ciszy i spokoju. Równocześnie rosnąca presja inwestycyjna na terenach pofortecznych prowokuje pytanie o ich przyszłość. Ze względu na nierozdzielność i zespolenie systemu fortów z miastem wydaje się, że podjęcie właściwych działań polegających na adaptacji układu może stanowić jeden z czynników integrujących strukturę miasto. W celu włączenia obiektów Twierdzy Warszawa do krajobrazu kulturowego Warszawy konieczne jest nie ograniczanie działań do ochrony konserwatorskiej poszczególnych jej zabytków oraz ich naukowego poznania.
Powtarzając za prof. Andrzejem Tomaszewskim Chodzi też o włączenie jej obiektów w nurt służby społecznej; udostępnianie dla celów turystyki kulturalnej, znalezienie dla wielu obiektów nowych funkcji, w tym również komercyjnych. Jedynie zagospodarowanie fortów poprzez znalezienie dla nich funkcji, które zwiążą mieszkańców Warszawy z fortami i uświadomią im ich niezaprzeczalną wartość i potencjał, jest warunkiem ich przetrwania.

autorka projektu: Katarzyna Pankowska
promotor: arch. Marcin Goncikowski


Ponadto OW SARP także nagrodził równorzędnymi wyróżnieniami 3 dyplomy z naszego Wydziału:

 

1. Przekaz informacji w architekturze na przykładzie siedziby firmy 3D Systems w Warszawie.
dyplomant – Igor Białorucki
promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

2. Architecture for World-Music performance in the era of revolution in new media. Music Theater in Radom.
dyplomantka – Katarzyna Górowska
promotor – prof. nzw. dr hab. arch. Jan Słyk

3. Ralacje architektury i prawa na przykładzie Sądu Okręgowego w Warszawie.
dyplomant - Łukasz Stępnik
promotor - arch. Paweł Grodzicki 

 

 


 

DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - Wyniki

W dniu 12 maja 2016 r. została przyznana DOROCZNA NAGRODA SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU, na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych. Była to 52. edycja tego konkursu. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 15-tu uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszonych zostało 90 prac dyplomowych. Jury postanowiło:


przyznać NAGRODĘ GŁOWNĄ pracy numer 3
autor: mgr inż. arch. PAWEŁ BUSSOLD
temat: CEGIELNIA HARSZ – CENTRUM RZEMIOSŁA
promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. nadzw. PG
uczelnia: Politechnika Gdańska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Nagrodę przyznano za:
Interesujące wpisanie się w istniejący kontekst przyrodniczy z poszanowaniem starej tkanki zabytkowej zabudowy. Interesujące połączenie programów edukacyjnego z wypoczynkiem i rekreacją, kreuje szacunek dla starego rzemiosła ceramiki budowlanej. Prostota zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, stanowi niepodważalny walor pracy.


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 5
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA SIEDLECKA
temat: POLSKIE CENTRUM ARCHITEKTURY
promotor: prof. zw dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
uczelnia: Politechnika Krakowska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 7
autor: mgr inż. arch. IRMINA NIEWCZAS
temat: PUSTELNIA. ENKLAWA MODLITWY W SUCHEDNIOWIE
promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
uczelnia: Politechnika Lubelska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 11
autor: mgr inż. arch. WŁADYSŁAWA KIJEWSKA
temat: PRZYPRZĘSŁOWIEC. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD WYNIESIONYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ W MIEŚCIE
promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw
uczelnia: Politechnika Poznańska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 19
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA PANKOWSKA
temat: TERMY MIEJSKIE. PRZESTRZEŃ SPRZYJAJĄCA ODNALEZIENIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY CIAŁEM, DUCHEM I UMYSŁEM NA TERENIE FORTU BEMA W WARSZAWIE
promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski
uczelnia: Politechnika Warszawska
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 24
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA LEŚNIEWSKA
temat: PRZEMYSŁOWA BIOSFERA.ENERGETYCZNY POTENCJAŁ NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LA PETITE CEINTURE W PARYŻU
promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


przyznać WYRÓŻNIENIE pracy numer 26
autor: mgr inż. arch. KATARZYNA FLORYSIAK
temat: SZCZECIŃSKIE CENTRUM KULTURY SKANDYNAWSKIEJ
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

LETNI KURS RYSUNKU na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 2016

Zapraszamy na Letni Kurs Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Szkoła ogólnie dostępna, bez ograniczenia wieku uczestnika. Dostępna również dla studentów architektury i innych uczelni.

Zajęcia prowadzi zespół wykładowców Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PW pod kierunkiem mgr inż. arch. Adama SUFLIŃSKIEGO.

Rozpoczęcie 4 lipca 2016 o godzinie 1100 na Wydziale Architektury PW,
ul. Koszykowa 55, w Pracowni Rysunku - sala 325.


Program

Podstawowe wiadomości o warsztacie i technikach rysunku. Rozwijanie umiejętności analizy kształtów i form, rozwijanie umiejętności oceny proporcji. Kształcenie wrażliwości w łącznym widzeniu obiektów architektury, urbanistyki i krajobrazu z dążeniem do syntezy w ich rysunkowym, graficznym i malarskim ujmowaniu. Rozwijanie zdolności kreacji przestrzeni poprzez ćwiczenia w zakresie podstaw kompozycji graficznej i archi­tektonicznej.


Faza I

Podstawowe wiadomości wg wyżej przedstawionego programu.

  • 4 lipca, w godzinach 1100 - 1400
  • 5 lipca, w godzinach 1100 - 1400
  • 6 lipca, w godzinach 1100 - 1400
  • 7 lipca, w godzinach 1100 - 1400
  • 8 lipca, w godzinach 1100 - 1400

Faza II

Indywidualne prace wakacyjne na zadane tematy, w zależności od miejsca pobytu oraz indywidualnych wyjazdów wakacyjnych.

Faza III

Ocena i omówienie prac wakacyjnych.

  • 17 września, w godzinach 1100 - 1400

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 519 804 704.


Opłaty

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest dokonanie wpłaty 500 złotych z dopiskiem „Letni Kurs Rysunku” do 25 czerwca 2016 r na podane niżej konto:

Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
PKO BP IX O/WARSZAWA
68 1020 1097 0000 7802 0109 3020


 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - mgr. inż. arch. Adam Sufliński

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 14 czerwca 2016 r. o godz. 1205w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

mgr. inż. arch. Adama Suflińskiego
na temat:

„Zmienność przestrzeni Wiecznego Miasta w autorskiej interpretacji graficznej.”


Promotor:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz
prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

Recenzenci:
dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, prof. SGGW
prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.


 

WYKŁAD - Zeev Baran na Wydziale Architektury

Dziekan Wydziału Architektury zaprasza na wykład gościnny, który wygłosi architekt Zeev Baran z Jerozolimy.
Wykład odbędzie się w środę 11 maja o godzinie 16.15 w sali 302.
Po wykładzie istnieje możliwość rozmowy na temat stażu w Jerozolimie. 
Zapraszamy!

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.