Konferencja „Etyczne aspekty kształtowania karier w polskiej nauce”

 

Konferencja KEN zaproszenie

 

Szanowni Państwo,
W imieniu Przewodniczącego Komitetu Etyki w Nauce PAN, prof. Jana Woleńskiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do zabrania głosu na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Etyczne aspekty kształtowania karier w polskiej nauce”, która odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.
Konferencja będzie poświęcona etycznym aspektom relacji pracowników naukowych uniwersytetów z młodszą kadrą naukową: doktorantami, asystentami i adiunktami. Kształt tych relacji ma zasadniczy wpływ na szanse młodych pracowników nauki na awans naukowy i karierę w sektorze akademickim, a także na jakość osiągnięć naukowych. W szczególności interesować nas będą zagadnienia etycznych aspektów opieki nad pracą naukową studentów i doktorantów, standardy relacji między członkami zespołów badawczych, problemy relacji między zwierzchnikami a ich podwładnymi w strukturze uniwersyteckiej, atrybucja autorstwa osiągnięć i publikacji naukowych, zasady powoływania i działania uniwersyteckich komisji etycznych ds. badań naukowych, kształtowanie przez dojrzałych nauczycieli akademickich postaw etycznych studentów i młodych pracowników nauki.
Konferencję zainauguruje wykład dr hab. Izabeli Wagner, która przedstawi społeczne aspekty sytuacji zawodowej naukowców w Polsce i za granicą. Izabela Wagner pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii UW. Jest autorką książek poświęconych karierom artystów ("Producing Excellence. The Making of Virtuoso" Rutgers University Press, 2015) i naukowców ("Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych" Scholar WN 2011). W publikacjach, powstałych głównie na gruncie badań etnograficznych, analizuje relacje mistrz-uczeń, które są podstawą funkcjonowania środowisk naukowych i artystycznych.
Nadchodząca konferencja służyć ma nie tylko wymianie poglądów pomiędzy ludźmi nauki – istotnym celem, który postawili sobie organizatorzy, jest wspólne wypracowanie wniosków, które mogłyby stać się podstawą stanowiska Komitetu Etyki w Nauce PAN dotyczącego rozwoju karier w polskim środowisku akademickim.
W ramach konferencji przewidujemy trzy główne działy tematyczne:
1. Wpływ nauczycieli uniwersyteckich na tworzenie dobrych praktyk w relacjach między pracownikami nauki. Przywództwo i kariery w nauce.
2. Rola dojrzałych badaczy w tworzeniu kultury rzetelności badań naukowych. Autorstwo osiągnięć i publikacji naukowych, etyczne aspekty recenzowania publikacji, postępowań awansowych i wniosków grantowych.
3. Relacje między członkami zespołów badawczych: współpraca a konkurencja, hierarchie i instytucje nauki.
Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w debacie, dotyczącej etycznych aspektów podstaw funkcjonowania środowiska naukowego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy jedynie o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz na stronie Komitetu http://www.ken.pan.pl/index.php/aktualnosci.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.