symfony project
6838c390c96df2bef2d1239db5021168

Wybrane prace:


Osiedle mieszkaniowe
926f8097560e09e2ef9f74d400d593f2
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania M.St. Warszawy
D0989e44ac4e5b167c3e3e2147bdf3c5
Kościół w Muszynie Folwarku
Addb879b92d9e323739a033eff5f0a3c
Dzielnica lecznictwa uzdrowiskowego w Augustowie
A678de5b8bea41e1eae38b8f0faf3e72

profesor doktor habilitowany inżynier architekt Sławomir GZELL

Stanowisko:profesor zwyczajny PW
Jednostka:Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Życiorys:

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej 2010, 1969 dyplom, 1978 dr, 1987 dr hab., 1996 tytuł naukowy profesora. Praca: od 1969 WA PW, równocześnie: 1973 BPRW, 1973-1975 Gł. Projektant Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Augustowie, MIASTOPROJEKT Białystok, 1974-1975 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,1977-1980 Gł. Projektant dzielnicy Morasko w Poznaniu, INWESTPROJEKT Poznań,1981-1984 Gł. Projektant dzielnicy wakacyjnej w Benghazi, Libia, 1987 visitig professor, School of Architecture, University of Detroit, Detroit, USA, od 1999 Europejskie Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Uprawnienia zawodowe: do projektowania w planowaniu przestrzennym, architektoniczne projektowe i wykonawcze, do pracy w rejonach objętych ochroną konserwatorską, Status Twórcy. Kierownik i właściciel Autorskiej Pracowni Projektowej PROJEKT BIS. Przynależność do zespołów i organizacji: zcłonek korespondent Niemieckiej Akademii Projektowania Miast i Regionów DASL od 2008,przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, 2006 – 2016 Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Stopni i Tytułów, 2006 – 2016 Główna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna przy Ministrze Infrastruktury, wice -przewodniczący, SARP. Kształcenie kadry: 17 obronionych doktoratów, 5 otwartych przewodów doktorskich, 55 koreferatów prac doktorskich, 30 ważniejszych recenzji wydawniczych, recenzji prac habilitacyjnych i opinii o dorobku kandydata do stopnia doktora habilitowanego, wielokrotny udział w komisjach oceniających kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego, liczne recenzje dorobku kandydatów do tytułu i stanowiska profesora, wielokrotny udział w komisjach egzaminów doktorskich, liczne opinie dla KBN nt. przyznawania grantów oraz opinie dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Dorobek organizacyjny: organizacja i kierowanie Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na WA PW, przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. reorganizacji studiów magisterskich WA PW, Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia, wielokrotny udział w przygotowywaniu międzynarodowych wymian studenckich i pracowników, a w szczególności wymiana studencka z Technicznym Uniwersytetem w Berlinie. Organizacja redakcji i redakcja naukowa rocznika poświęconego urbanistyce URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE. Od 1995r. ukazało się 20 numerów - roczników.

Prace naukowe:

5 książek (m.in. „FENOMEN MAŁOMIEJSKOŚCI\\\", Wydawnictwo PW i Akapit DTP, „O ARCHITEKTURZE. SZKICE PISANE I RYSOWANE” Wyd. Blue Bird, 2104, „WYKŁADY O WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYCE”, Wyd. PW, 2015), 3 książki - prace zbiorowe, redakcja naukowa (m.in. „KRAJOBRAZ ARCHITEKTONICZNY WARSZAWY KOŃCA XX WIEKU”, Akapit DTP), ok. 100 artykułów i komunikatów w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz artykułów na tematy zawodowe w innych pismach, ok. 115 opublikowanych referatów w kraju i za granicą, ok. 50 ważniejszych opracowań badawczo-naukowych, publikowanych i nie opublikowanych (m.in. grant KBN „Gospodarka terenami peryferii i centrum jako wyznacznik stołeczności Warszawy”, „Miasto jako dzieło sztuki. Redefinicja pojęć”, „Wielkie osiedla mieszkaniowe Warszawy jako miasta w mieście”, „Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych”, „Kompozycja wielkoprzestrzenna w mieście rozproszonym - utopia czy realna możliwość”, „Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji społeczności lokalnych”, grant KBN ”Rola projektowania urbanistycznego w świetle Nowej Karty Ateńskiej 2003 - na przykładzie Warszawy”).Nagrody:

1979 nagroda zespołowa Ministra Kultury i Sztuki za prace z dziedziny ochrony zabytków, 1989 nagroda IV Wydziału PAN za książkę \\\"Fenomen małomiejskości\\\", 2003 nagroda Ministra Infrastruktury za redakcję naukową książki „Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX w.”, 1990 Fulbright Foundation Senior Scholar Grant, George Washington University, Washington DC, USA, 1991 grant Japan International Cooperation Agency, Tokio, 1993 TEMPUS Individual Mobility Grant, De Montfort University, Leicester, UK, ponad 20 nagród (2 razy I nagroda) i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych, polskich i międzynarodowych, kilkakrotna nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za prace naukowe i osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, w tym trzy razy Nagroda I Stopnia w latach 2014 i 2015.

Projekty:

Ok. 40 większych opracowań urbanistycznych i planistycznych (w tym 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 6 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 15 większych opracowań architektonicznych (np. kościół w Muszynie 1981, kilka budynków wioski wakacyjnej w Benghazi 1981-1983, osiedle spółdzielni Dębina w Warszawie 1997-1999, koncepcja kościoła w Krynicy 1999, master plan osiedla mieszkaniowego w Warszawie, 2007). Wielokrotnie sędzia w konkursach architektonicznych i urbanistycznych.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.