symfony project
48eefbf75e8935ccd9e3b8c53021849e

Wybrane prace:


doktor habilitowany inżynier architekt Piotr MOLSKI

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Życiorys:

Absolwent WA PW; 1984-1985 - St. projektant w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy; 1997-2002 - koordynator Krajowego Programu Min. Kultury i Sztuki „Ochrona i Konserwacja Architektury Obronnej”; od 1997 r - Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki, a później Ministra Kultury; 2000–2002 - członek: Rady Ochrony i Konserwacji Architektury Obronnej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków i Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej woj. Mazowieckiego. 1995–2003 - Wiceprezes Zarządu Głównego TPF; Przewodniczący rad naukowo-konserwatorskich przy Twierdzy Srebrna Góra i Twierdzy Boyen. Przewodniczący Komisji Architektury Militarnej przy PKN ICOMOS.

Prace naukowe:

Autor 35 publikacji naukowych, w tym: 2 pozycji książkowych: „Mieszkalnictwo a przemiany przestrzenne miasta. Warszawa 1945-1980” (1988), „Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce (2007); 16 artykułów w seriach „Fortyfikacja”, „Architektura Obronna - PKN ICOMOS” i „Zeszyty Naukowe WA PW. Współautor podręczników: „Zarys problematyki ochrony zabytków” i „Zagospodarowanie i konserwacja zabytkowych budowli”.

Nagrody:

Nagrody, odznaczenia: 2 nagrody zesp. II st. Ministra N.Szk.W.i T. za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych; nagroda Ministra Gosp. Przestrz. i Budown. za pracę doktorską. Srebrny Krzyż Zasługi; Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”; odznaka – Zasłużony Działacz Kultury.

Projekty:

Autor i współautor ponad 70 prac studialno-projektowych, w tym: grantu KBN „Kartograficzne udokumentowanie zasobów budownictwa obronnego w Polsce od poł. XVIII do poł. XX w.” oraz opracowań dotyczących: ochrony i zagospodarowania Twierdz Warszawa, Boyen, Srebrna Góra, Modlin; fortyfikacji w Zegrzu, Toruniu. Autor modelu pierwszego w Polsce parku kulturowego Twierdza Srebrna Góra.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.