symfony project
0492176b9e3a7a86554d1e5c544aa0b7

Wybrane prace:


Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu
E406025d2c10debf37f2224884c758ef
Małe mieszkanie z ogrodem w tle - w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce
F977d1199a454f1f1a3e15e34b4e398a

doktor habilitowany inżynier architekt Małgorzata ROZBICKA

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Pracownia Architektury Polskiej

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1979, doktorat 1997. Inżynier budowy w Miejskim Kombinacie Budowlanym „Zachód” 1979-1981, starszy asystent w Oddziale Badań i Konserwacji Zabytków PP Pracownie Konserwacji Zabytków 1981-1990, Gł. Specjalista w Zespole Ekspertów ds. Architektury, Urbanistyki i Krajobrazu Kulturowego ODZ (potem KOBiDZ) 1993-2003, od roku 1990 starszy asystent, od 1997 adiunkt w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2005 prodziekan WA PW ds. studenckich. Członek: Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (2003-2008), Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.

Prace naukowe:

Ważniejsze opublikowane prace naukowe: O współczesnych problemach praktyki konserwatorskiej w rewaloryzacji kwartałów zabudowy staromiejskiej na przykładzie tzw. bloku XIX w Zamościu, Ochr. Zab. 1984/2; Dwór w Szańcu, KAiU, 1992/1; Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu, 1999; Rysunki do „Dziejów budownictwa w Polsce” Oskara Sosnowskiego w Zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury PW, WA PW 2000; Oskar Sosnowski – naukowiec architekt, WA PW 2000; Dwór-willa - studia nad kształtowaniem i ewolucją modelu nieregularnego domu mieszkalnego średniozamożnego ziemiaństwa (XIX - pocz. XX w.) [w:] Dwór Polski - Zjawisko Historyczne i Kulturowe, 2000; Nieregularne dwory-wille dla obywateli ziemskich średniej zamożności na północno-zachodnim Mazowszu, Mazowsze, 2000/13; Osiedle Boernerowo w Warszawie - dzieje budowy, stan zachowania, sugestie w zakresie zasad ochrony konserwatorskiej, Ochr. Zab., 2001/3; Dom mieszkalny średniozamożnego ziemianina. Studia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939), KAiU, 2003/1-4; Centralny Dworzec Pocztowy w Warszawie, WA PW, 2003; Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza PW 2007;

Nagrody:

Nagrody, odznaczenia: wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki (1979); nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1982); nagrody I stopnia Rektora PW: indywidualne (1998 i 2000) oraz zespołowa (2001); Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami (2003); Srebrny Krzyż Zasługi (2005); Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005)

Projekty:

Ważniejsze opracowania projektowe i badawcze (autor lub współautor): adaptacje i modernizacje zał. dworskich w: Tułowicach, 1980, Turowej Woli, 1981, Pracach Dużych, 1982; Szańcu k/ Buska Zdroju, 1984, modernizacja i rozbudowa zabytkowej willi i zespołu zabudowań gospodarczych w Siedliskach k/Piaseczna, 1982-1988; studia architektoniczno-konserwatorskie: zabytkowego domu w Chęcinach, 1983, dworu obronnego w Szańcu, 1984, tzw. dolnych ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, 1992, kamienicy – ul. Nowomiejska 10, 1993, Pałacu pod Blachą w Warszawie,1993; studia historyczno-konserwatorskie: wsi Pałuki, 1983, Ostrowi Mazowieckiej, 1985, Starachowickich osiedli mieszkaniowych z lat 1836 – 1939, 1986; badania architektoniczne Pałacu w Wilanowie, od 2005) i d. Pałacu Kazanowskich w Warszawie, 2007.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.