symfony project
E7ea3fe4e607f07486a7913137bcfa5b

Wybrane prace:


Rejon Augustówki
3852e6c48753318c8d37d6ac8e33ffef
Koncepcja rejonu Czerniakowa Południowego
4e41bad9464e54ec9c69eef290da1c9e
MPZP Moczydłów-Góra Kalwaria
F7ec429c711cabb408caed42e2611661
Osiedle Sedno Józefosław
8d4b51ad82877463a260c94f41687565
Projekt zagospodarowania rejonu Motławy - Gdańsk
89ba2f4ccb81ead265fb55fb529e8a4d
Koncepcja rejonu ul. Czerniakowskiej - Bis - Augustówka
9cbbdc2ba66f2c0f662339a781a299de
Rozbudowa Lotniska Chopina
2eb52aaaf72d6988a67aad518919a636

doktor habilitowany inżynier architekt Krystyna SOLAREK

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Pracownia Urbanistyki

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1985, doktorat 1998, studia w „Town and Country Planning Summer School” w Wielkiej Brytanii – wrzesień/październik 1995, projektant w Zespole Usług Projektowych w Piasecznie 1985-1991 i w Pracowni Architektonicznej „SOL-AR” od 1991 do chwili obecnej, członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2003 - 2006, uprawnienia urbanistyczne Nr 1647 z 2002, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Urbanistów nr rej. WA-255, członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko od 2010 r., przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistycznej w Chynowie od 2003 r. Prodziekan ds. Nauki w kadencji 2016-2020.

Prace naukowe:

Ważniejsze prace naukowe i publikacje: Funkcje terenów zieleni kształtujących przestrzenie publiczne we współczesnym mieście, (w: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta ,mat. konferencyjne, red, E.Oleksiejuk, A.Jankowska, PZiTS, 2009r.), Przestrzenie publiczne, grupowe i prywatne w strukturze przestrzennej miast (w: Psychologia. Podręcznik Akademicki, red. naukowa: J. Strelau, D. Doliński, GW , 2008 r.), Analiza zamierzeń w planowaniu przestrzennym gmin a docelowy wpływ skutków zagospodarowania na wody zlewni Utraty w powiecie pruszkowskim (w: Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty - PROGRAM UTRATA, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, 2008 r.), Problemy zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w świetle urbanistycznych przekształceń Łuku Siekierkowskiego (w: Ekofizjograficzno – urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie – wybrane zagadnienia, red. naukowa: M.Fic, IMUZ, 2005), Zieleń w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta ( w: Miasto w mieście – problemy kompozycji, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej ,rok 101, seria: Architektura), Współczesny park jako element struktury miasta (w: Urbanistyka – Międzyuczelniane zeszyty naukowe, 1995); Charakterystyczne rozwiązania budynków w niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej (w: Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa pod red. J.M.Chmielewskiego, 1996r); Współczesny park jako element zagospodarowania przestrzeni publicznej w mieście, praca doktorska 1998; inne prace dotyczące zieleni miejskiej, rozwoju stref zurbanizowanych obszarów podmiejskich, modernizacji urbanistycznej, ekonomiki wykorzystania przestrzeni miejskiej.

Nagrody:

Nagrody i wyróżnienia w konkursach (jako autor lub współautor): koncepcja urbanistyczna zagospodarowania centrum Piaseczna konkurs TUP- I wyróżnienie, 2000; koncepcja architektoniczno – urbanistyczna śródmieścia Bydgoszczy, konkurs SARP 2001 – III nagroda; konkurs na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka 1996 – I wyróżnienie i Otwocka 1998;

Projekty:

Ważniejsze uchwalone plany i zrealizowane projekty (jako autor i główny projektant): studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra Kalwaria oraz gminy Chynów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w m.st. Warszawa – rejon Służewca Wschodniego, w gminie Piaseczno 10 planów (m.in.: Józefosław, Julianów, Kamionka, Głosków, Bobrowiec), w gminie Lesznowola 20 planów (m.in.: Magdalenka, Mysiadło, Lesznowola, Łazy, Stefanowo, Władysławów, Wilcza Góra, Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Janczewice, Podolszyn, Garbatka, Wólka Kosowska, Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Marysin, Kosów), w gminie Góra Kalwaria – 2 plany, w gminie Prażmów 4 plany (Piskórka, Uwieliny), w gminie Chynów 7 planów ( Barcice Drwalewskie, Grobice, Widok, Węszelówka); w trakcie opracowania liczne plany miejscowe, m.in. dla miasta Warszawa od 2001: Czerniaków Południowy, Augustówka, plany dla gminy Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola, Chynów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jabłonna , liczne prace studialne i konkursowe, projekty domów jednorodzinnych w latach: 1985- 1997; ponadto jako współautor: projekty techniczne osiedli domów wielorodzinnych i jednorodzinnych w Józefosławiu, gm. Piaseczno, wraz z projektami architektonicznymi budynków dla firm: Polimex-Cekop Sp. z o.o., SBM Kwadrat, Sedno Sp. z o.o., Indra- Polska Sp.z o.o., , Kanada Polska Kabaty Sp. z o.o., Domy Kanadyjskie Sp. z o.o., Warszawska Korporacja Mieszkaniowa, Ekobud - Waldemar Wolańczyk, SBM Merkury.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.