symfony project

Katedra Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

kierownik:

profesor doktor habilitowany inżynier architekt Konrad KUCZA- KUCZYŃSKIprowadzone przedmioty:


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

kierownik:profesor doktor habilitowany inżynier architekt Konrad KUCZA- KUCZYŃSKI
magister inżynier architekt Witold ORZECHOWSKI
doktor inżynier architekt Piotr TRĘBACZ
doktor habilitowany inżynier architekt Anna WIERZBICKAprowadzone przedmioty:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 5 /duża użyt/
ELEMENTY PROJEKTOWANIA
ETYKA ZAWODU
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.) [Z]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 7 /użyt/+kons.
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.)
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.)
RYSUNEK ODRĘCZNY 1
SEMINARIUM WYBIERALNE (mgr)
WYKŁAD WYBIERALNY (inż.)
WYKŁAD WYBIERALNY (mgr)
WYKŁAD WYBIERALNY (mgr)
SEMINARIUM WYBIERALNE (mgr)


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Projektowania Miejskiego

kierownik:profesor doktor habilitowany inżynier architekt Marek BUDZYŃSKI
doktor habilitowany inżynier architekt Magdalena STANISZKIS
magister inżynier architekt Krystyna ILMURZYŃSKA
magister inżynier architekt Piotr HARDECKI
magister inżynier architekt Mateusz HERBSTprowadzone przedmioty:

PROJEKT URBAN. 1 (osiedla)
PROJEKT URBANISTYCZNY 2 (pl.miejscowy)
WYKŁAD WYBIERALNY (mgr)
SEMINARIUM WYBIERALNE (inż.)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły)
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna)


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Urbanistyki Stosowanej

kierownik:doktor habilitowany inżynier architekt Krzysztof DOMARADZKI
doktor inżynier architekt Roman WRZOSEK
doktor inżynier architekt Paweł TRĘBACZprowadzone przedmioty:

PROJEKT URBANISTYCZNY 2 (pl.miejscowy)
WYKŁAD WYBIERALNY (mgr)
PROJEKT URBAN. 1 (osiedla)
PROJEKT URBANISTYCZNY 3 (centrum)
PROJEKT URBANISTYCZNY 4 (studium gminy)
PROJEKT WYBIERALNY + konsult.


Sekretariat 1, pok. 15


Pracownia Kompozycji Urbanistycznej

kierownik:doktor inżynier architekt Aleksander CHYLAK
doktor inżynier architekt Ewa PACHOWSKA
magister inżynier architekt Anna CUDNYprowadzone przedmioty:

PROJEKT WYBIERALNY + konsult.
SEMINARIUM WYBIERALNE (inż.)
PROJEKT URBANISTYCZNY 2 (pl.miejscowy)
PROJEKT URBANISTYCZNY 2 (pl.miejscowy)
PROJEKT URBANISTYCZNY 3 (centrum)
PROJEKT URBANISTYCZNY 3 (centrum)
PROJEKT URBAN. 1 (osiedla)
PROJEKT URBANISTYCZNY 4 (studium gminy)
PROJEKT URBANISTYCZNY 4 (studium gminy)
PROJEKT URBAN. 1 (osiedla)


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

kierownik:magister inżynier architekt Michał BRUTKOWSKI
doktor inżynier architekt Bogdan DZIERŻAWSKI
magister inżynier architekt Stanisław KARŁOWSKI
doktor inżynier architekt Jacek PARCZEWSKI
magister inżynier architekt Jacek WCIŚLAK
doktor inżynier architekt Marek ŚWIERCZYŃSKIprowadzone przedmioty:

PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 6 /zab.uzupełn./
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.) [L]
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.)
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.) [Z]
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna) [Z]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły) [L]
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły) [L]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 6 /zab.uzupełn./ [Z]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły)
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna)
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna) [Z]


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Architektury w Krajobrazie

kierownik:doktor habilitowany inżynier architekt Joanna GIECEWICZ
doktor inżynier architekt Zygmunt HOFMAN
magister inżynier architekt Zbigniew FIJAŁKOWSKI
doktor inżynier architekt krajobrazu Kinga ZINOWIEC-CIEPLIKprowadzone przedmioty:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 7 /użyt/+kons.[L]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 5 /duża użyt/
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.)
SEMINARIUM WYBIERALNE (mgr)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 7 /użyt/+kons.
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.) [L]
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły)


Sekretariat 3, pok. 214


Pracownia Projektowania Architektonicznego

kierownik:doktor inżynier architekt Magdalena BIEŃKUŃSKA
doktor inżynier architekt Jerzy GROCHULSKIprowadzone przedmioty:

WYKŁAD WYBIERALNY (mgr)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 6 /zab.uzupełn./ [Z]
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.)
PROJEKT ARCH.2 (zab.jedn.) [L]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 7 /użyt/+kons.[L]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 5 /duża użyt/ [Z]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 5 /duża użyt/
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.)
PROJEKTOWANIE ARCH.1 (mała uż.w kr.) [Z]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 7 /użyt/+kons.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły) [L]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 4 (szkoły)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 6 /zab.uzupełn./
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna)
PROJEKT ARCH. 3 (zab. wielorodzinna) [Z]


Sekretariat 3, pok. 214


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.