symfony project
31164bd4304299227df7c21e64710983

Wybrane prace:


doktor inżynier architekt Marcin GÓRSKI

Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

Życiorys:

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2001; doktorat - 2007; 2001-2007 asystent w Zakładzie Konserwacji Zabytków; Członek rad naukowo-konserwatorskich przy Twierdzy Srebrna Góra oraz Twierdzy Gdańsk, od 2007 współwłaściciel pracowni architektonicznej „festgrupa”. Od 2006 opiekun studenckiego Koła Naukowego Konserwacji Zabytków ‘KoKoZ’.

Prace naukowe:

Ważniejsze publikowane prace naukowe: referaty w wydawnictwach pokonferencyjnych /1/„Obiekty turystyczne w chronionym krajobrazie kulturowym – wybrane aspekty”’ Giżycko 2003; /2/ „Aktualny stan prac projektowych, a przykłady realizacji zagospodarowania Fortu „Grodzisko”, Głogów 2004; /3/„Kryteria wyboru współczesnych form użytkowania założeń obronnych w aspekcie ochrony wartości kulturowych. Zarys problemu”, Warszawa 2004; /4/„Projekt zagospodarowania zespołu pofortecznego Grodzisko”, Gdańsk 2006; /5/„Prace i projekty konserwatorskie w twierdzy srebrnogórskiej (1990 –2006). Identyfikacja problemu”, Srebrna Góra 2008.

Nagrody:

Nagrody, odznaczenia: II miejsce w konkursie na „Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Parku Fortecznego Fort Grodzisko w Gdańsku”, udział jako kierownik zespołu, 2003; Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - 2005

Projekty:

Ważniejsze opracowania projektowe (współwykonawca): Koncepcje programowo-projektowe ochrony i zagospodarowania:– Twierdzy Boyen, 1998/2006; –Cytadeli Twierdzy Modlin, 1999/2005; grupy Fortów I i II Twierdzy Toruń, 2002; - pięciu fortów Twierdzy Warszawa 1998-2008; - Fortu Umocnienie Duże w Zegrzu, 2004; Plan Ochrony Twierdzy Srebrna Góra 2004; Projekt koncepcyjny adaptacji trzonu Twierdzy Srebrna Góra do funkcji dydaktycznych, 2005; Projekt odtworzenia fragmentu elewacji wewnętrznej dziedzińca donżonu Twierdzy Srebrna Góra, 2005; inwentaryzacje historycznych budowli i zespołów architektonicznych w tym: zespołów poprzemysłowych przy ul. Szwedzkiej 20 (zakłady Polleny)- 2007 oraz Bema 65 (Zakłady Mechaniczne Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein) – 2008 w Warszawie

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.