symfony project
D4d058e383ea3f0b70e38e57408ef3bd

Wybrane prace:


doktor inżynier architekt Anna GRABOWSKA

Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1980; doktorat 1997; Asystent 1981-1995, Wykładowca 1996 – 1998 na WA PW; Pełnomocnik Dziekana WA PW ds. sesji dyplomowych 1999 – 2003. St. inżynier budowy na Budowie Centrum Onkologii w Warszawie 1980 – 1981; Projektant w Zespole Usług Projektowych Warszawa – Ochota 1982 – 1989; Właściciel / gł. projektant Pracowni Urbanistycznej „Studio Agora” od 1997; Główny projektant firm- m. in.: Inwestprojekt - System Sp. z o.o. i F-3 Ł. Foks w Warszawie od 2000; niezależna działalność projektowa w dziedz. architektury i wnętrz od 1989; członek izby urbanistów i izby architektów; członek KUA m. in. w Otwocku.

Prace naukowe:

Ważniejsze prace naukowe: Studium sieci osadnictwa wiejskiego w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym ( współaut.) WAPW 1987; Przekształcenia sieci osadnictwa wiejskiego na Zamojszczyźnie, WAPW 1997; Elementy tożsamości polskiego krajobrazu kulturowego – wieś i miasteczko, dom drewniany PB WA 1998; Przekształcenia wiejskiej sieci osadniczej w Polsce na tle powojennych opracowań naukowych (współautor ) PN T I WAPW 2001; Formy regionalne w osadnictwie wiejskim, WAPW 1998-2001; Zamojszczyzna – specjalny model nazistowskiego osadnictwa wiejskiego PN WAPW T II 2002; Współczesne znaczenie architektury regionalnej w krajobrazie rodzimym, WA PW 2002-2004; Drewniane dziedzictwo okolic Warszawy, WSFiZ Białystok 2004. Współpraca merytoryczna przy tłumaczeniu książek: Nasz Dom, Arkady 1982; Schody, Arkady 1983.

Nagrody:

Nagrody i odznaczenia: nagroda zesp. III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe 1986; nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pracę doktorską 1997.

Projekty:

Ważniejsze opracowania projektowe ( autor lub współautor ): plany zagospodarowania przestrzennego Jednostki Planistycznej Strzelce – 5 gmin, 1986; Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin w woj. mazowieckim: m. in. Tarczyn ( współaut.) 1999, Goworowo 2004; Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: m. in. Lipków - gm. Stare Babice ( współaut. ) 1999; gmina Tarczyn ( współaut. ) 2000; miasto i gmina Serock ( współaut ) 1999 – 2003; Otwock ( 9 planów ) od 2000- część w real.; Warszawa- Dzielnica Wawer ( os. Wiśniowa Góra, os. Zbójna Góra ), Dzielnica Wesoła ( os. Groszówka, część os. Stara Miłosna ) od 2000- część w real.; miasto Wesoła ( 3 plany )1998 -2003, gmina Leszno ( 2 plany) 2000; Malcanów i Żanęcin - gm. Wiązowna od 2003.; Miszewo Murowane - gm. Bodzanów od 2004; analizy planistyczne i koreferaty do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i miast w woj. lubelskim i mazowieckim; budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne w Warszawie i okolicach; wnętrza domów, mieszkań, strychów, sklepów, USC w Warszawie i okolicach oraz w Zamościu; domy letniskowe na Roztoczu, Mazurach i w okolicach Warszawy.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.