symfony project
0ab593aedeea3a2c3d2d58773a4b244d

Wybrane prace:


doktor inżynier architekt Ewa GROCHOWSKA

Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Pracownia Urbanistyki

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1975; asystent w Instytucie Planowania Przestrzennego WA PW 1975 – 1978; asystent w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia 1978 – 1992; specjalista na Podyplomowym Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej 1993 – 1994; doktorat „Współczesny plac miejski – przestrzeń techniczna, czy obszar kulturowy” – obroniony w 2002 r.; wyróżnienie Ministra Infrastruktury; nagroda Rektora PW; główny specjalista w Biurze Naczelnego Architekta Miasta w Wydziale Polityki Przestrzennej – od 2004.

Prace naukowe:

Ważniejsze prace naukowe: \"Zasady Budowy Miast\" (współautor); skrypt 1977 „Przestrzeń Europy” (współautor); AKAPIT DTP, 1999; „Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie”; Kalendarz Urbanisty, ADAM, 1999; „Urbanistyczne problemy placów warszawskich na przykładzie placu Marszalka Jozefa Piłsudskiego w Warszawie”, (autor) grant dziekański 1998; „Zmiany przestrzenne i funkcjonalne placów śródmiejskich w XX wieku na przykładzie Warszawy”; praca statutowa 2001 (współautor)

Nagrody:

Nagrody i odznaczenia: Nagroda Rektora PW oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską nt. „Współczesny plac miejski – przestrzeń techniczna, czy obszar kulturowy” – obroniony w 2002 r.

Projekty:

Ważniejsze zrealizowane projekty i opracowania (autor lub współautor); szpitale: Radom (1981 – w realizacji); Kościerzyna (1993); Gniezno (1985); projekty budowlane: Centrum Bankowe i Muzeum Powstania Warszawskiego REDUTA w Warszawie (1999 – zrealizowany stan surowy Muzeum); przebudowa i modernizacja hotelu „Pod Orłem” w Bielsku – Białej (1995); przebudowa i modernizacja hotelu MDM w Warszawie (1996); przebudowa, modernizacja i rozbudowa hotelu Novotel w Warszawie (1999); przebudowa i modernizacja wraz z opracowaniem projektu wnętrz hotelu „Rialto” w Warszawie (2002 – zrealizowany); opracowania planistyczne: koncepcja programowo przestrzenna Mazowieckiej Strefy Rozwoju Gospodarczego (1996); ustalenia wiążące dla sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Piłsudskiego w Warszawie wraz z otoczeniem (1998 – uchwalone); konkursy architektoniczne i urbanistyczne (autor lub współautor): wyróżnienia w konkursach TUP na koncepcje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka (1996) i Otwocka (1998); obecnie w trakcie opracowywania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy (współautor); miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia PKiN i placu Defilad w Warszawie (współautor);

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.