symfony project
89b98ef4912fe5ca7c483b832ce62d4b

Wybrane prace:


Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
18f7d966c816fe169d0449b243f489ec
Dom jednorodzinny w Sochaczewie
2387344257f911b0c7b9831c6ce1b1da
Budynek przemysłowo-biurowy w Sochaczewie
7d6a4fd1bf4c1e87a1161de1d32fd173

doktor habilitowany inżynier architekt Cezary GŁUSZEK

Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

Życiorys:

Absolwent WAPW 1977; podypl. studium ochr. zabyt. 1980; doktorat 1998. mistrz budowy1977-1979; spec. ds. ochr. zabyt. w wojsku 1979-1989; WAPW od 1989. Uprawnienia budowlane 1979, projektowe 1987, konserwatorskie 1996.Członek ICOMOS; Członek rady nauk.-kons. przy Twierdzy Boyen (Giżycko) oraz Forcie Grodzisko (Gdańsk);

Prace naukowe:

Ważniejsze publikowane prace naukowe (autorstwo i współautorstwo): Twierdza Modlin, 1986; Problematyka konserwat. Tw. Warszawa, 1995; Tw. Warszawa, 1996, Tw. Boyen jako poligon konserwatorski, 1999; Park kulturowy – Tw. Boyen, 1999; „Ustalenia wiążące” jako narzędzie ochr. i zagospod. fortyfikacji Tw. Warszawa, 2000;. Wpływy francuskie w fortyf. ros. w Polsce, 2002; Aspekt turyst. w ochr. i zagospod. zabytków XIX – w. arch. milit., 2003; Problematyka współcz. uzupełnień arch. w rewalor. XIX w. fortyf., 2005; Fort Umocnienie Duże w Zegrzu. Konserwatorska koncepcja a realia ochrony, 2007.

Nagrody:

Nagrody, odznaczenia: nagroda Min. Spr. Wewn. i Admin. za pracę doktorską; Brąz. Odzn. „Zasłuż. dla Budow. i Przem. Mater. Budow.”; Złota Odzn. „Zasłużony Działacz Kultury”.

Projekty:

Ważniejsze opracow. konserw. (współwykonawca):, Kartograficzne udokumentowanie zasobów budownictwa obronnego w Polsce od poł. XVIII w. do poł. XX w, 1997; Stud. ochrony i zagospodarow. syst. fortecznego XIX-w. Twierdzy Warszawa,1997; Tw. Boyen, 1998; Cytadeli Tw. Modlin, 1999-2001; Fortów I i II Tw. Toruń, 2002; fortów Tw. Warszawa; Fortu Umocnienie Duże w Zegrzu; zespołu parkowego w Brochowie, 2005; Muzeum Domu Urodzenia Fr. Chopina w Żelazowej Woli, 2005.Ważniejsze realizacje (autor i współautor): 5 rezydencji jednorodz.; 2 budynki wielorodz.; 3 sale sport.; szkoła podst. z gimnazjum; bud. przem.-biur.; siedziba Oddz. KRUS; bud. handl.-admin.; Akad. Pedagog. Spec. – bud. dydakt. z aulami.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.