symfony project
8543782d4effb9934846f4b6de6722eb

Wybrane prace:


Architektura gotycka na Mazowszu
B459febb110522ce56506e65ff4a3627
Dzieje Architektury w Polsce
F003074b3d10116507e45a58b936fa64

doktor habilitowany inżynier architekt Robert KUNKEL

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Pracownia Architektury Polskiej

Życiorys:

Prodziekan Wydziału Architektury PW ds. Nauki
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1972, doktorat 1986. St. asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych 1973-1977. Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków od 1995-2003. Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wykłady na UW z historii architektury średniowiecznej. Badania i analizy architektoniczno-konserwatorskie zabytków architektury. Prodziekan ds. Nauki w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016.

Prace naukowe:

Ważniejsze publikowane prace naukowe: Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006; Dzieje architektury w Polsce (Architektura romańska i gotycka) Kraków 2004; Jan Baptysta Wenecjanin, budowniczy i obywatel płocki, BHS XLV, 1984/1, s. 25-46; Renesansowa katedra płocka i jej twórca, Bernardinus de Gianotis, BHS XLIX, 1987/3-4, s. 227-249; Pars pro toto czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako samodzielne budowle (w: Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII w., Nasza Przeszłość 1994/83; Architektura Gotycka na Mazowszu i w Wielkim Księstwie Litewskim (w: Dzieje Sztuki Polskiej, T. 2, Warszawa 1995); Fundacje Aleksandra Jagiellończyka w Wilnie i Krakowie (w: Sztuka ok.1500, materiały z sesji SHS w Gdańsku, Warszawa 1997); O architekturze kościoła San Agostino w Rzymie, Ikonotheka, prace IHS UW, T. 13, 1988; Architektura romańska i gotycka i Dzieje architektury w Polsce Kraków 2004; Structural Questions Involving the Oldest Timber Churches of the Carpathian Mountain Region [in:] Rescuing the Hidden European Wooden Churches Heritage, Firenze 2006.

Nagrody:

2002: Indywidualna Nagroda Rektora PW za osiągnięcia naukowe;

Projekty:

Ważniejsze zrealizowane projekty: aranżacja wnętrza krypty i projekt grobowca króla Stanisława Augusta w Katedrze św. Jana w Warszawie 1995; projekty rekonstrukcji: tronu w Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie 1996 (w real.), kolumnady Przybytku Arcykapłana w Arkadii 1998 (w real.).

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.