symfony project
C4891fe326921c934962f42b8df8f792

Wybrane prace:


L Architettura del tardogotico in Europa
C005790c92e592bd5f6fa7012caaa495
Ochrona wartości kulturowych w planach miejscowych; Potrzeby prawne ochrony miast historycznych
2d0395c089028518b0e6da6583407bfb
Quaderni del Politecnico di Milano 1992/14
42c79d58cdf901ef170aa200a73d65a5
Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka
48bb1bb82936641e517cc48ed66fd843

profesor doktor habilitowany inżynier architekt Danuta KŁOSEK- KOZŁOWSKA

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Pracownia Dziedzictwa Miast

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1973, doktorat 1983, habilitacja 2008.


Kierownik Studium Podyplomowego Ochrona Dziedzictwa Kulturowego WAPW od 1993 r.


Certyfikat Międzynarodowego Centrum Badań, Ochrony i Restauracji Dziedzictwa Kulturowego ICCROM - Rzym w zakresie konserwacji urbanistycznej - ITUC'97 - Rzym 1997.


Rzeczoznawca: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Ekspert w Zespole Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich 1985-1993, Programu Rządowego IV „Ratowanie miast historycznych” 1995-1998; członek Panelu Ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego do oceny Projektów Rewitalizacji ZPORR 2006; Romualdo Del Bianco Foundation – Florencja. Przewodnicząca: Komitetu Sterującego „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2007; Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS od 2007; Sekcji Ochrony Środowiska Kulturowego TUP od 1994. Wiceprezes: Stałej Komisji Miast Zabytkowych Europy Środkowej i Wschodniej PKN ICOMOS, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (NGO) 1999-2007. Członek: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków; Prezydium PKN ICOMOS (z-ca Sekretarza Gen, obecnie Skarbnik); Prezydium Oddziału Warszawskiego TOnZ , Rady Konsultacyjnej ZG TOnZ, Rady redakcyjnej miesięcznika Spotkania z Zabytkami; Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy 2003-2006; Prezydium SKZ 2000-2005, GKUA przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 1995 – 2000. Członek organizacji międzynarodowych: International Commitee on Historic Towns and Villages CIVVIH – ICOMOS; International Society of City and Regional Planners ISOCARP; European Association of Urban Historians, Leicester University, UK. Wykłady: Facolta di Architettura Politecnico di MIlano 1991, East London University 1993, Międzynarodowej Podyplomowej Szkole Letniej Akademii Nieświeskiej 1999, Technische Hochschule Berlin 1999, Facolta di Architettura Universita di Firenze 2001. Członek Prezydium Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miast Historycznych i Wsi: CIVVIH – ICOMOS; prezydium PKN ICOMOS; Ekspert Min. Kultury i DN; SKZ; TUP; Rady Ekspertów Międzyresort Zesp. ds. Rewaloryzacji Miast Historycznych1997; Rządowego Programu „Ratowanie Miast Historycznych”1994 -1998; Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Gen. Konserw. Zabytków 1989 -1994; Komitetu Historii Arch i Urbanist Polskiej Akademii Nauk; GKUA 1995-2000;

Prace naukowe:

OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH MIAST A URBANISTYKA, Ofic.Wyd.PW, Warszawa 2007, Dziedzictwo kulturowe w zagosp przest małych miast z charakterem. Sektor kultury kreatywnym źródłem innowacji, w: SPECYFIKA ODNOWY MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE, Kraków 2009; Problematyka dziedzictwa w Studium Uwarun i Kier Zagosp Przest m.Krakowa,w: MODELE REWITALIZACJI I ICH ZASTOSOWANIE W MIASTACH DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO, PRO-REVITA, Łódź 2010; Rola rzeki w rozwoju miasta, w: MIASTO PO OBU STRONACH RZEKI. RÓŻNE OBLICZA KULTURY, red. A. Stawarza, PTow. Etnologii Miasta, Warszawa 2007; Miasto historyczne i jego ochrona, w: O ZABYTKACH. OPIEKA, OCHRONA, KONSERWACJA, Wyd. TOnZ, Warszawa 2005; U źródeł konserw urbanistycznej, w: STUDIUM URBIS, księga ded. T. Zarębskiej, Warszawa 2003; O lokalizacji i kształtowaniu zespołu jezuickiego w Jarosławiu w II poł. XVI i I poł. XVII wieku w świetle przemian struktury przestrzennej miasta i mecenatu właścicieli, w: ROCZNIKI HUMANISTYCZNE KUL, prace ded. ks. J. Paszendzie, red. J.Lileyki. Tom L, (4) 2002; Monitoring of the UNESCO World Heritage: Warsaw Old Town, w: PRESERVATION, DEVELOPMENT AND MONITORING OF HISTORIC CITIES in XXI c, Athens 2003; Język przestrzeni a tożsamość kulturowa miasta, w: TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA WSPÓŁCZESNEGO MIASTA W POLSCE, Warszawa 2002; The Protection of Urban Heritage: the Social Evaluation of the Space in Historic Towns - Local Intangible Values in a Globalised World, w: STRATEGUIES FOR THE WORLD’S CULTURAL HERITAGE IN A GLOBALISED WORLD: PRINCIPLES, PRACTICES AND PERSPECTIVES, Madrid 2002; Oś Saska i Ogród Saski w Warszawie. Wartości dawne i nowe, w: KRÓLEWSKIE OGRODY W POLSCE, Wyd. TOnZ, Warszawa 2001; Historia i krajobraz. Badania hist w ochronie krajobrazu Świętej Lipki, w: HORTUS VITAE, Warszawa 2001, Wartości w procesie ochrony miast hist, w: BADANIA I OCHRONA ZABYTKÓW W Polsce w XX w, red. A. Tomaszewskiego, Warszawa 2000;

Nagrody:

Indywidualna Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną w dziedzinie architektury i urbanistyki 2009 r; Indywidualna I stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2008; Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gen. Konserwatora Zabytków za publikację Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, 2009; Indywidualna II stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2002; Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa st. III za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych - Studium rewaloryzacji ściany południowej centrum Warszawy 1981; Medal brązowy nr 4/2003 Fondazione Romualdo Del Bianco, Włochy, Firenze 2003; Złota Odznaka Ministra Kultury RP „Za Opiekę nad Zabytkami” 2002; Srebrny Krzyż Zasługi z inicjatywy Towarzystwa Urbanistów Polskich 1990.

Projekty:

Ponad 80 opracowań studialnych o charakterze wdrożeniowym dot. uwarunkowań konserwatorskich do planów zagospodarowania przestrzennego miast, rewaloryzacji historycznych założeń urbanistycznych w Polsce; Miasta Światowego Dziedzictwa UNESCO (Toruń, Zamość, Warszawa, Kraków, ekspertyzy dot. nominacji np. Slavonice Czechy); Makroregion warszawski; dziedzictwo kulturowe w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa, 2010.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.