symfony project
1673f99168f291b6ab6b1641591d1a9b

Wybrane prace:


Projekt centrum dzielnicy Zatorze w Słupsku
F5a638e8d6c543159a7467cd90778a48
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Słupska
D58cb61f54791661cd50da3d34f01557
Kształtowanie krajobrazu Skarpy Warszawskiej w rejonie kościoła p.w. św. Michała
Fc7cc09908a01716f80dd7dd47934e42
Analiza krajobrazu zespołu Królikarni, Warszawa
C44f8ad6e4550725af1741abbe9062e7

doktor habilitowany inżynier architekt Katarzyna PLUTA

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1993, doktorat 2000. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1997; Stypendysta APTEA HOM FUND, 1995, Sydney, Australia; Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego 1996, 2000. Stypendysta DAAD 2001,2008. Członek IFHP, SARP, Członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN, Członek Koła Architektów -Plastyków„Plener” OW SARP i innych organizacji. Organizator wymian naukowych oraz wizyt studialnych pracowników i studentów z (m.in.): Katholieke Universiteit Nijmegen, Technische Universität Berlin, Universität Stuttgart, Université Paris 12- Val de Marne, HafenCity University Hamburg (wykłady, koordynacja programów naukowych, organizacja wycieczek studialnych na temat planowania rozwoju Warszawy). Wystawy malarskie (m.in.): "Il passetto e i vicoli di Borgo", Rzym, galeria Athena Arte, 1990; "Impresje- Rzym` 90", Włoski Instytut Kultury, Warszawa, 1991(wystawa indywidualna); „Zabytkowa architektura polska w rysunkach i malarstwie architektów”; Biblioteka Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa, 2001, „Śladami Stanisława Noakowskiego po Europie”, Stara Kordegarda w Łazienkach Królewskich, Warszawa, 2008.

Prace naukowe:

Ważniejsze publikowane prace naukowe: Peryferie i centrum Warszawy a jej stołeczność, 2004, (współautor); Projektowanie urbanistyczne a Nowa Karta Ateńska 2003, 2008, (współautor). Ważniejsze publikacje: Planning Responses for Mass Movements of Tourists in Poland, on the Example of the City Warsaw 1996; New Factors and Planning Instruments in Shaping Urban Complexes in Poland, 1996; Urban Design as a Component of the Sustainable Development of Cities, 1997; Kształtowanie krajobrazu Skarpy Warszawskiej jako element planowania zrównoważonego rozwoju Warszawy, 2000; Influence of global forces on shaping Warsaw’s spatial structure, 2000; Kształtowanie harmonijnego rozwoju środowiska mieszkaniowego współczesnych zespołów urbanistycznych, 2000; New ideas for shaping public space of the Vistula valley in Warsaw, 2001; Free Reflections on the Theme of Urban Space, 2003; Współczesne zespoły architektoniczne i urbanistyczne w strukturze miasta, 2004; Sacrum - elementem tożsamości krajobrazu Warszawy, 2006; Idea miasta -ogrodu - panaceum na rozproszenie miast, 2007; Granica miasta europejskiego, na przykładzie Warszawy, 2007; Zielone Osie Mokotowa na obszarze Skarpy Warszawskiej - planowanie i zarządzanie, 2008, Uroda współczesnych miast europejskich, 2009.

Nagrody:

Nagrody i odznaczenia: nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1994, nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 2001, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2000.

Projekty:

Ważniejsze opracowania i zrealizowane projekty:
Plan ogólny Słupska 1994; Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju m.st. Warszawy 1996; Plan miejscowy Aleksandrowa w gminie Wawer 1997, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 2000; projekt koncepcyjny zespołu stoisk firm komputerowych: Komputerowe Miasto, PKiN, Warszawa, 1996; Kształtowanie zagospodarowania Praskiego brzegu Wisły na odcinku od Portu Praskiego do Mostu Gdańskiego w Warszawie, 2000, Kształtowanie zagospodarowania brzegów Wisły od Mostu Poniatowskiego do Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, 2002, Sacrum w krajobrazie rozpraszającego się miasta, 2006, Miasto -ogród jako wzór dla porządkowania chaotycznej zabudowy podmiejskiej, na przykładzie płd.- zach. obszaru Warszawy, 2006.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.