symfony project
2c26ca938115956eb6624276ed913aee

Wybrane prace:


Karol Jankowski; Architekt warszawski początku XX wieku
54ed205d48a598914edab45432fb4d56
Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku; Architektura willowa
F0859d5609db106d4af43fcdf5eedd09
Architecture and Avant-Garde in Poland 1918-1939
9661921451802a53ac552fa3af3eab20

profesor doktor habilitowany inżynier architekt Jadwiga ROGUSKA

Stanowisko:profesor zwyczajny PW
Jednostka:Zakład Historii Architektury Powszechnej

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1965, doktorat 1974, habilitacja 1987, tytuł profesora 1999. Kierownik Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków PW 1983-1991. Projektant P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków 1987-1988. Członek: ZG Stowarzyszenia Historyków Sztuki 1988-1991 i 1994-1997, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN 1996-1999, Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” – od 1991, Komisji Nagród Ministra Infrastruktury – od 1994 (od 2004 – przew. zespołu Arch.-Urb.), ICOMOS – od 1996, Konserwatorskiej Rady Wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego – od 2003, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – od 2007; redaktor naczelna "Kwartalnika Architektury i Urbanistyki" od 2008.

Prace naukowe:

Ważniejsze prace naukowe: Karol Jankowski, architekt warszawski początku XX wieku, PWN, W-wa 1978; Warszawskie echa nowych koncepcji w planowaniu zabudowy czynszowej na początku XX wieku, w: Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, PWN, 1982; Architektura i budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. Architektura willowa, Wyd. PW. Budownictwo, z. 92, 1986; Zabudowa mieszkaniowa dzielnic przemysłowych i peryferii. Domy robotnicze w Warszawie, XIX/XX w., KAiU, PWN, 1986/2; Z dziejów kształtowania masowej architektury utylitarnej. Dworce kolejowe w Królestwie Polskim, w: Architektura i urbanistyka w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815-1914, Wyd. ODZ, 1992; The Radical Avant-Garde and Modernism in Polish Interwar Architecture oraz The New Housing Between Dogma and Reality, Rassegna, Milan 1996; Warszawska interpretacja włoskiej willi wieżowej w XIX w., w: In artium hortis, Wyd. SKS, 1997; Oprawa architektoniczna ulic warszawskich w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1998/3-4; Berlińskie echa w architekturze i urbanistyce Warszawy w XIX i na początku XX wieku, w: Prace Naukowe WAPW, 2002, T. II; Ewolucja układów przestrzennych, planów i form warszawskich kamienic w latach 20. i 30. XX wieku, w: Prace naukowe WA PW. 2003, T. III; Estetyczne i praktyczne przesłanki stosowania ceglanej wyprawy w fasadach warszawskich kamienic..., w: Studium Urbis, 2003; Warszawskie kolonie willowe lat dwudziestych XX wieku. Symbioza zachodnioeuropejskich zasad urbanistycznych i rodzimej formy architektonicznej. Urbanistyka 8/2004. Studia historyczno-konserwatorskie i konserwatorskie: zabudowy w rejonie ul. Nowogrodzkiej i Al. Jerozolimskich w W-wie 1978-1980, rewaloryzacji i rozbudowy dworca w Skierniewicach 1988. Opracowanie metody rozpoznawania i wartościowania anonimowej architektury warszawskiej z XIX i początku XX wieku 1978-1981.

Nagrody:

Nagrody, odznaczenia: nagroda Wydz. IV Nauk Technicznych PAN 1978; nagroda III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1981; nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej 1989; 8 nagród za prace naukowe Rektora PW 1975-2001; Złoty Krzyż Zasługi 1987.

Projekty:

Opracowania projektowe: wnętrza szpitala dziecięcego w Krakowie 1965; zabudowa uzupełniająca w zespole pałacowo-parkowym w Osuchowie 1988.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.