Biblioteka wydziałowa zostaje zamknięta co najmniej do 29 listopada

Uwaga: biblioteka wydziałowa będzie zamknięta co najmniej do 29 listopada

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe,[…] polegające na zakazie udostępniania zbiorów publiczności” od 9 do 29 XI 2020 r. Biblioteka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zostaje zamknięta dla użytkowników;