Studia III stopnia

KANDYDACI NA STUDIA DOKTORANCKIE

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się raz w roku akademickim:
- na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich: do 04.06.2018 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, pokój 7 /parter/

tel. (22) 234 56 38
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl