Praktyki

Zgodnie ze standardami nauczania na kierunku Architektura oraz programem studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej obowiązują następujące praktyki:

  • praktyka inwentaryzacyjna po pierwszym roku
  • praktyka budowlana po drugim roku
  • praktyka projektowa po trzecim roku

(ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić w momencie ukończenia studiów I stopnia)

Odbycie praktyk jest obowiązkowe, z potwierdzeniem ich zaliczenia na listach dziekańskich.

Zamieszczamy formularz zgody na odbycie praktyk projektowych. 

Formularz podpisuje z upoważnienia Prodziekana ds Dydaktyki Pełnomocnik ds Praktyk dr inż. arch. Anita Orchowska

WYKAZ OSÓB BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ:

Prodziekan d/s Studenckich: dr Iwona Szustakiewicz

Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk: dr inż. arch. Anita Orchowska

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

e-mail: 

pokój nr 122

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI PRAKTYK:

inwentaryzacyjnej:

dr hab. arch. Robert Kunkel, prof. PW

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

e-mail: akiraq@poczta.onet.pl

pokój nr 15

budowlanej:

dr arch. Jerzy Górski

tel. 22 234 55 43

e-mail: jerzy.gorski@pw.edu.pl

pokój nr 104

projektowej:

dr inż. arch. Anita Orchowska

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

e-mail: anita.orchowska@pw.edu.pl

pokój nr 122

Praktyka budowlana 2018

Praktyka budowlana organizowana przez Katedrę Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej będzie się odbywała w okresie od 2 do 13 lipca 2018 roku.