Stypendia, Pomoc materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie, Opieka medyczna, Niepełnosprawność, Kredyty studenckie

Stypendia

STYPENDIA 2018/2019

Wnioski i dokumenty składa się w dziekanacie WA PW (pok. nr 20) w godzinach przyjęć.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

W celu zapoznania się z aktualnymi na rok ak. 2018/19 informacjami odnośnie  przyznawania świadczeń stypendialnych w ramach pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów PW oraz w celu  wypełnienia wniosków stypendialnych – należy wejść na stronę www.bss.ca.pw.edu.pl :

W roku ak. 2018/19 obowiązuje Zarządzenie nr 32/2018 Rektora PW z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok ak. 2018/2019

Wnioski i formularze :   www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna

Akty prawne:    www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna

 

Obwieszczenie - GUS (pdf, 34,90 kB)

Ubezpieczenia

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych i NNW 18/19 dostępnych dla studentów WA PW - Dziekanat, pokój nr 20.

Domy studenckie

Informacje, harmonogram i wnioski o przydział miejsca w domu studenckim dostępne są na stronach kwaterunek.pw.edu.pl.

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki a informacje zamieszczone są na str. int. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nauka.gov.p>/szkolnictwo-wyzsze.

Zaświadczenia o studiach do banku dziekanat wystawia na prośbę studenta na początku każdego semestru.

Obowiązkowe badania lekarskie dla studentów

Skierowania na badania wydawane są w Dziekanacie, pokój nr 20.

OPIEKA MEDYCZNA CENTERMED DLA STUDENTÓW

Akademickie Centra Medyczne (lekarz Medycyny Pracy) 

www.centermed.pl 

Niepełnosprawność

Informacje o udogodnieniach i programach wspierających studiowanie dla osób niepełnosprawnych.