Samodzielna Pracownia Projektowania Elementów Budynku

dr inż. arch. Jerzy Górski

dr inż. arch. Anna Nowak

mgr inż. Maciej Janowicz

mgr inż. arch. Marek Kołłątaj