Wydziałowa Pracownia Przekształcania Przestrzeni dla Potrzeb Życia

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, prof. PW

mgr inż. arch. Piotr Hardecki

mgr inż. arch. Mateusz Herbst

mgr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska