Zakład Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

Kierownik Zakładu - vacat

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

kontakt:
pokój 214
tel. 22 234 50 90

Pracownia Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych

dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. PW

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk 

dr inż. arch. Piotr Grodecki

dr inż. arch. Anita Orchowska  

dr inż. arch. Łukasz Piątek

mgr inż. arch., mgr sztuki Maria Brykalska-Karłowska

mgr inż. arch. Agnieszka Chudzińska

mgr inż. arch. Dariusz Chychłowski

mgr inż. arch. Jan Mazur