Zakład Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

Kierownik Zakładu - vacat

Obsługa administracyjna - Sekretariat 1

  • mgr Ewa KOZŁOWSKA

kontakt:
pokój 15
tel. 22 628 06 87
tel. 22 234 55 65

Pracownia Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko

dr inż. arch. Piotr Grodecki

dr inż. arch. Anita Orchowska  

dr inż. arch. Łukasz Piątek

dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk 

mgr inż. arch., mgr sztuki Maria Brykalska-Karłowska

mgr inż. arch. Dariusz Chychłowski

mgr inż. arch. Jan Mazur