Studia III stopnia

KANDYDACI NA STUDIA DOKTORANCKIE

 

Studia doktoranckie w dyscyplinie architektura i urbanistyka prowadzone są w Szkole Doktorskiej nr 5.

Informacje na temat rekrutacji znajdują się w zakładce Kandydaci na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie