Erasmus +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2020/21 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 06.03.2020 do 15.03.2020.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

FILM INSTRUKTAŻOWY

Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

ERASMUS +

Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2020/2021)

 Zasady zwolnień z egzaminu z jęz. angielskiego w r. ak. 2019/2020

 UWAGA: W związku z sytuacją związaną z COVID-19 wydrukowany i podpisany wniosek aplikacyjny wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami będzie trzeba dostarczyć do Dziekanatu w terminie późniejszym (t.j. po otwarciu Uczelni dla studentów). Oznacza to, że nie należy również przesyłać skanów w.w. dokumentów.