Informacje o wyborach na funkcje kierownicze wydziału w kadencji 2024/2028

Poniżej publikujemy informacje na temat wyborów na funkcje kierownicze Wydziału Architektury PW w kadencji 2024/2028

Wyniki wyborów na Dziekana i Pordziekanów w kadencji 2024/2028

W imieniu Wydziałowego Kolegium Elektorów publikujemy wyciąg z protokołu z zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 23 kwietnia 2024 roku, które zaopiniowało pozytywnie kandydaturę dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego na funkcję dziekana Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028 

oraz zamieszczamy ogłoszenie Wydziałowego Kolegium Elektorów, które zaopiniowało:

pozytywnie kandydaturę dr hab. inż. arch. Karoliny Tułkowskiej-Słyk, prof. uczelni na funkcję Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028;

pozytywnie kandydaturę dr inż. arch. Macieja Miłobędzkiego na funkcję Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028;

pozytywnie kandydaturę dr hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego, prof. uczelni na funkcję Prodziekana ds. Studiów Wydziału Architektury na kadencję2024-2028;

pozytywnie kandydaturę dr inż. arch. Anity Orchowskiej na funkcję Prodziekana ds. Studentów Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028.

Dokumenty do pobrania poniżej: 

Zebranie informacyjne z Prekandydatem na Prodziekanów WAPW 4.06.2024 g. 12:15-13:45 s. 101

w imieniu Wydziałowego Kolegium Elektorów przekazujemy listę osób ubiegających się o status kandydata na stanowiska Prodziekanów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (załącznik). Jednocześnie informujemy, iż otwarte zebranie informacyjne z prekandydatami na stanowiska Prodziekanów WAPW odbędzie się dnia 4 czerwca 2024 roku w godzinach 12:15 – 13:45 w sali 101. Proszę o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi porządku zebrania i trybu zadawania pytań (załączniki). Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na otwarte zebranie informacyjne.

Zebranie informacyjne z Prekandydatem na Dziekana WAPW 16.04.2024 g. 13:00 s. 101

w imieniu Wydziałowego Kolegium Elektorów przekazujemy listę osób ubiegających się o status kandydata na Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (załącznik).

Jednocześnie informujemy, iż otwarte zebranie informacyjne z prekandydatem na stanowisko Dziekana WAPW dr hab. inż. arch. Krzysztofem Koszewskim odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w sali 101. Proszę o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi porządku zebrania i trybu zadawania pytań (załączniki). 

Wszystkie informacje i ogłoszenia Wydziałowego Kolegium Elektorów umieszczane są w gablocie na parterze przy wejściu do pokoju Prodziekana ds. Studiów i Prodziekana ds. Studentów.

Uchwała dotycząca przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana oraz Harmonogramu działalności Wydziałowego Kolegium Elektorów

Publikujemy tekst Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana oraz Harmonogramu działalności Wydziałowego Kolegium Elektorów, wraz z przyjętym regulaminem i harmonogramem:

Regulamin (pdf, 194,83 kB)
Harmonogram (pdf, 48,05 kB)

Terminarz powołań na funkcje kierownicze dla Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028

Poniżej publikujemy Terminarz Wyborów Dziekana i Prodziekanów dla Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028

[AKTUALIZACJA] Zmieniła się godzina i miejsce Pierwszego zebrania ukonstytuowanego Wydziałowego Kolegium Elektorów, poniżej publikujemy zaktualizowany Terminarz