Architecture for Society of Knowledge (ASK) jest międzynarodowym programem studiów magisterskich prowadzonym w języku angielskim, wdrożonym w 2010 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studenci poznają nowoczesne sposoby projektowania będące fundamentem architektonicznych działań XXI wieku.