Zajęcia w trybie zdalnym 19 X - 29 I 2021

Od 19 października do 29 stycznia 2021 r. zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym.

Architecture for Society of Knowledge (ASK) jest międzynarodowym programem studiów magisterskich prowadzonym w języku angielskim, wdrożonym w 2010 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Studenci poznają nowoczesne sposoby projektowania będące fundamentem architektonicznych działań XXI wieku.