Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce

Rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” jest recenzowanym czasopismem naukowym.

Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim z dołączonymi streszczeniami w obu językach.

Nabór artykułów do kolejnych roczników odbywa się w trybie ciągłym.

Wszystkie artykuły zamieszczane na łamach rocznika poddawane są podwójnej ślepej recenzji.

Autorzy nie ponoszą opłat z tytułu zgłoszenia artykułu do publikacji.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa.

Wszystkie artykuły możliwe do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

   

Indeksowanie:

międzynarodowa baza Index Copernicus, ICI Journals Master List; ICV 2022: 47,30

pozostałe:

BazTech, PBN, Baza Wiedzy PW

 

Wydawca: Politechnika Warszawska

Siedziba: Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, 00-695 Warszawa

 

Adres redakcji:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, pok. 15, 00-695 Warszawa

e-mail: studiadodziejow.redakcja@pw.edu.pl

 

Czasopismo finansowane ze środków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

 

ISSN 2657-5795

ISSN 2956-591X (Online)

Indeks PR 21361

wykaz MEiN (2023): 20 punktów