Kontakt

Adres redakcji:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, pok. 15, 00-695 Warszawa

e-mail: studiadodziejow.redakcja@pw.edu.pl

 

Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa