Program studiów

SEMINARIA I WYKŁADY*

Obowiązkowe dla I roku uczestnictwo w seminarium pedagogicznym organizowanym dla doktorantów Politechniki Warszawskiej:

  • Decyzja Rektora o uruchomieniu Seminarium Pedagogicznego dla doktorantów
    z 12.10.2006 r.
  • Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów - program i zapisy dostępne na http://www.spd.pw.edu.pl/   

Od drugiego roku, w ciągu całego toku studiów, obowiązkowe uczestnictwo w seminariach metodologicznych organizowanych przez Kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Architektury.

Doktoranci mogą również uczestniczyć w wykładach podstawowych organizowanych przez Uczelnię. Ofertę można znaleźć na stronie: https://www.pw.edu.pl

  • Uczelniana Oferta Dydaktyczna Studiów Doktoranckich
  • Konwersatorium Politechniki Warszawskiej

Do pobrania:

program ramowy (pdf, 66,59 kB)
przedmioty podstawowe (msword, 71,00 kB)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       * Program dotyczy studiów doktoranckich (III stopnia), które będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Informacje na temat kształcenia w Szkole Doktorskiej znajdują się z na stronie PW: https://www.sd.pw.edu.pl/Doktoranci/Ksztalcenie