Regulamin

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WA PW

Podstawą działania studiów doktoranckich na WA PW jest Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej (załącznik do uchwały Senatu PW nr 415/XLVII/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. ).
REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE MNISW W SPRAWIE STUDIÓW DOKTORANCKICH