Stypendia, Pomoc materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie, Opieka medyczna, Niepełnosprawność, Kredyty studenckie

Stypendia

Nowy termin składania wniosków:

SGisele Bue19100910310 (pdf, 240,79 kB)

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie (Wnioski):

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Nowe zasady w roku ak. 2019/2020 przy przyznawaniu stypendium socjalnego 

,,Wprowadzenie istotnej zmiany przy przyznawaniu stypendium socjalnego na rok ak. 2019/2020" : 

3541_001 (pdf, 50,69 kB)

Obwieszczenie GUS:

3893_001 (pdf, 36,35 kB)

Informacja o wysokości dochodu w rodzinie w przypadku ryczałtu i karty podatkowej

3978_001 (pdf, 35,76 kB)

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta i termin składania wniosków

Wnioski  o stypendium dla osób niepełnosprawnych z Funduszu Stypendialnego składa się w dziekanacie w pok. nr 20.

Stypendium Rektora

Stypendium_Rektora (pdf, 243,39 kB)
Stypendium Rektora 2 (pdf, 53,08 kB)

Ubezpieczenia

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych i NNW 19/20 dostępnych dla studentów WA PW - Dziekanat, pokój nr 20.

Domy studenckie

Informacje, harmonogram i wnioski o przydział miejsca w domu studenckim dostępne są na stronach kwaterunek.pw.edu.pl.

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki a informacje zamieszczone są na str. int. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nauka.gov.p>/szkolnictwo-wyzsze.

Zaświadczenia o studiach do banku dziekanat wystawia na prośbę studenta na początku każdego semestru.

Załącznik (rok 2019):

3925_001 (pdf, 48,65 kB)

Obowiązkowe badania lekarskie dla studentów

3897_001 (pdf, 98,64 kB)

Skierowania na badania wydawane są w Dziekanacie, pokój nr 20.

OPIEKA MEDYCZNA CENTERMED DLA STUDENTÓW

Akademickie Centra Medyczne (lekarz Medycyny Pracy) 

www.centermed.pl 

Niepełnosprawność

Informacje o udogodnieniach i programach wspierających studiowanie dla osób niepełnosprawnych.