Stypendia, Pomoc materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie, Opieka medyczna, Niepełnosprawność, Kredyty studenckie

Stypendia

Nowe zasady w roku ak. 2019/2020 przy ubieganiu się o stypendium Ministra

,,Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok ak. 2019/2020": https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

Termin składania wniosków w dziekanacie zostanie podany w późniejszym terminie

Nowe zasady w roku ak. 2019/2020 przy przyznawaniu stypendium socjalnego 

,,Wprowadzenie istotnej zmiany przy przyznawaniu stypendium socjalnego na rok ak. 2019/2020" : 

3541_001 (pdf, 50,69 kB)

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta i termin składania wniosków

Ubezpieczenia

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych i NNW 19/20 dostępnych dla studentów WA PW - Dziekanat, pokój nr 20.

Domy studenckie

Informacje, harmonogram i wnioski o przydział miejsca w domu studenckim dostępne są na stronach kwaterunek.pw.edu.pl.

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki a informacje zamieszczone są na str. int. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nauka.gov.p>/szkolnictwo-wyzsze.

Zaświadczenia o studiach do banku dziekanat wystawia na prośbę studenta na początku każdego semestru.

Obowiązkowe badania lekarskie dla studentów

Skierowania na badania wydawane są w Dziekanacie, pokój nr 20.

OPIEKA MEDYCZNA CENTERMED DLA STUDENTÓW

Akademickie Centra Medyczne (lekarz Medycyny Pracy) 

www.centermed.pl 

Niepełnosprawność

Informacje o udogodnieniach i programach wspierających studiowanie dla osób niepełnosprawnych.