Niepełnosprawność

Informacje o udogodnieniach i programach wspierających studiowanie dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa się w Dziekanacie, pokój nr 20: zał. nr 11 do Regulaminu (Zarządzenie Rektora PW nr 32/2018 z dnia 19 września 2018)

Wniosek_niepełnosprawni (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,00 kB)

BIURO SPRAW STUDENCKICH SEKCJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA:

 • indywidualną pomoc dla kandydatów na studia:
  /dostosowanie warunków egzaminów do potrzeb kandydata, pomoc asystenta lub tłumacza języka migowego/
 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć
  /pomoc w sporządzaniu notatek, załatwianiu sraw formalnych na Uczelni, asysta w trakcie dojazdu na zajęcia/
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką
 • usługi tłumaczy języka migowego
 • poradnictwo psychologiczne
 • specjalnie wyposażone stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW
  Gmach Główny PW, pokój 161b, piętro I
  /komputer stacjonarny ze specjalistycznym oprogramowaniem Window-Eyes, Zoom Text, OCR, monitor LCD, klawiaturę Zoom Text, klawiaturę z nkładką Big Keys, Trackball, skaner, linijkę brajlowską, drukarkę brailowską, powiększalnik stacjonarny i inne/
 • pokoje w domach studenckich dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, prawo do pokoju jednoosobowego
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych
  /pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe/
 • wsparcie materialne
  /stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, inne formy pomocy/
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta
  /np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów/
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem
 • doradztwo zawodowe, aktywizacja społeczna
 • wypożyczalnia sprzętu ułatwiającego studiowanie
  /np. systemy FM Oticon Amigo, dyktafony cyfrowe itp./

KONTAKT

Biuro Spraw Studenckich
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Adres Sekcji:

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, pok. 0.24
00-614 Warszawa
tel: (22) 234 13 15 lub 695 910 787
fax.: (22) 628 60 04
mail: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl
Gadu-Gadu: 32806296
Skype: niepelnosprawni.pw

Pracownicy Sekcji:

Aleksandra Duszyńska

Więcej informacji o usługach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie pw.edu.pl/index.php/Studenci/Studenci-z-niepelnosprawnoscia.

UŻYCZENIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCE STUDIOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady użyczania sprzętu wspomagającego studiowanie osób niepełnosprawnych wraz z drukiem wniosku o użyczenie.