Obowiązkowe badania lekarskie dla studentów

3897_001 (pdf, 98,64 kB)

Skierowania na badania wydawane są w Dziekanacie, pokój nr 20.

OPIEKA MEDYCZNA CENTERMED DLA STUDENTÓW

Akademickie Centra Medyczne (lekarz Medycyny Pracy) 

www.centermed.pl