Stypendia

Nowy termin składania wniosków:

SGisele Bue19100910310 (pdf, 240,79 kB)

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie (Wnioski):

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Nowe zasady w roku ak. 2019/2020 przy przyznawaniu stypendium socjalnego 

,,Wprowadzenie istotnej zmiany przy przyznawaniu stypendium socjalnego na rok ak. 2019/2020" : 

3541_001 (pdf, 50,69 kB)

Obwieszczenie GUS:

3893_001 (pdf, 36,35 kB)

Informacja o wysokości dochodu w rodzinie w przypadku ryczałtu i karty podatkowej

3978_001 (pdf, 35,76 kB)

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta i termin składania wniosków

Wnioski  o stypendium dla osób niepełnosprawnych z Funduszu Stypendialnego składa się w dziekanacie w pok. nr 20.

Stypendium Rektora

Stypendium_Rektora (pdf, 243,39 kB)
Stypendium Rektora 2 (pdf, 53,08 kB)