Ubezpieczenia

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych i NNW 19/20 dostępnych dla studentów WA PW - Dziekanat, pokój nr 20.

Informacja na rok. ak. 2019/2020 o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ poprzez uczelnię
Ubezpieczenia zdrowotne są obowiązkowe dla tych studentów, którzy: - nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, - ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Student, który kwalifikuje się do objęcia ubezpieczeniem poprzez uczelnię, osobiście zgłasza się do dziekanatu WA PW w godzinach przyjęć (pok. nr. 20 tel. 22 234 5548) i wypełnia formularz zgłoszeniowy ZUS ZZA. Uczelnia odprowadza za ubezpieczonych studentów comiesięczne składki do ZUS.

Dodatkowe informacje: 

3714_001 (pdf, 234,12 kB)

Ubezpieczenia NNW

3835_001 (pdf, 1,62 MB)