Skład Rady Wydziału na lata 2020-2024

Skład Rady Wydziału na kadencję 2020-2024

 

Członkowie Rady Wydziału z prawem głosowania

Dziekan i Prodziekani

 1. Dziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski – przewodniczący Rady  
 2. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr inż. arch. Jerzy Grochulski. prof. uczelni             
 3. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni           
 4. Prodziekan Wydziału Architektury PW prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek      
 5. Prodziekan Wydziału Architektury PW dr Iwona Szustakiewicz      

Samodzielni pracownicy nauki

 1. dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. uczelni        
 2. dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni       
 3. dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz 
 4. prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek–Kozłowska   
 5. dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki       
 6. prof. dr hab. inż. Hanna Michalak         
 7. dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka            
 8. dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni         
 9. prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka              
 10. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska            
 11. dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel       
 12. prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk         
 13. dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni   
 14. dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni       

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. dr inż. arch. Anna Grabowska            
 2. mgr inż. arch. Sławomir Kowal       
 3. dr inż. arch. Paweł Trębacz 
 4. dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska    

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Ewa Bommersbach-Maszke  
 2. Paweł Kokoszka   

Przedstawiciele Samorządu Studentów

 1. Piotr Banasiak        
 2. Filip Chołodowski 
 3. Marianna Golińska                   
 4. Julia Lang 
 5. Karolina Pajchel 
 6. Julia Paszkot 
 7. Michał Rychlewski               
 8. Jan Stusio         

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

 1. mgr inż. arch. Karolina Ostrowska-Wawryniuk       

Członkowie Rady Wydziału z głosem doradczym

Zaproszeni profesorowie, wykładowcy oraz pracownicy

 1. prof. nzw. dr inż. arch. Marek Budzyński
 2. dr inż. arch. Krzysztof Dyga, em. prof. PW
 3. dr. inż. arch. Bogdan Dzierżawski
 4. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, prof. zw. PW
 5. dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW
 6. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni
 7. prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
 8. prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW
 9. dr inż. arch. Zygmunt Hofman, em. prof. PW
 10. prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, prof. zw. PW
 11. dr hab. in. arch. Robert Kunkel, prof. uczelni
 12. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
 13. dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski, prof. uczelni
 14. prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, em. prof. zw. PW
 15. prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki
 16. dr hab. Magdalena Staniszkis, prof. PW
 17. dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. PW
 18. dr inż. arch. Stefan Westrych, prof. PW
 19. prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, prof. zw. PW
 20. mgr Katarzyna Mordaka-Sobipan