Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2020-2024

Pełnomocnik ds. BHP
Grażyna Jaworska

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
mgr Paulina Gryglaszewska

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych
mgr Ewa Bommersbach - Maszke

Pełnomocnik ds. Organizacji Badań Naukowych i Prac Eksperckich  
mgr inż. Judyta Wesołowska

Pełnomocnik ds. Konkursów Studenckich i Dyplomowych 
dr inż. arch. Anna Grabowska

Pełnomocnik ds. Organizacji Dydaktyki 
mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska

Pełnomocnik ds. Organizacji Sesji Dyplomowych 
mgr inż. Mariusz Wrona

Pełnomocnik ds. Wystaw 
mgr inż. arch. Dariusz Chychłowski

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 
dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

Pełnomocnik ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów 
dr inż. arch. Anna Cudny

Pełnomocnik ds. Planu i Harmonogramów Dydaktycznych
dr inż. arch. Agnieszka Chudzińska

Pełnomocnik ds. Praktyk
mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska

Pełnomocnik ds. Informacji i Kontaktów Zewnętrznych

dr inż. arch. Artur Filip

Pełnomocnik ds. sprawozdawczości w systemie POL-on

Dorota Lewandowska

Wydziałowy koordynator ds. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Dorota Tolak

Pełnomocnik Dziekana ds. Kwartalnika Architektury i Urbanistyki

dr Iwona Szustakiewicz

Pełnomocnik ds. nauczania na odległość

mgr inż. arch. Jakub Franczuk

Pełnomocnik ds. wdrożenia logo HR

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

Pełnomocnik ds. Funduszy Strukturalnych

mgr inż. Judyta Wesołowska

Pełnomocnik ds. Wymiany ze School of Architecture University of Detroit Mercy

dr inż. arch. Anna Nowak

Pełnomocnik ds. Akredytacji

dr inż. arch. Ewelina Gawell