Media »

Files

Zaproszenie do Konkursu Architektoniczno - Plastycznego Kapsuła Czasu

Pobierz plik (pdf, 166,30 kB)

Zarzadzenie_55_2019

Pobierz plik (pdf, 71,75 kB)

Zarządzenie 1/2016

Pobierz plik (pdf, 44,98 kB)

Zarządzenie 1/2016 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 5 maja 2016 r.

Pobierz plik (pdf, 44,98 kB)

Zarządzenie Dziekana 1/2016

Pobierz plik (pdf, 44,98 kB)

Zarządzenie nr 32/2018 z dn. 19.09.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów o doktorantów PW

Pobierz plik (pdf, 12,94 MB)

Zarządzenie nr 44 Rektora PW z dnia 12 września 2017

Pobierz plik (pdf, 205,03 kB)

Zarządzenie Rektora nr 7/2018 w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Pobierz plik (pdf, 63,11 kB)

Zarządzenie Rektora PW nr 36/2015

Pobierz plik (pdf, 1,09 MB)

Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury

Pobierz plik (pdf, 26,54 kB)

Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury

Pobierz plik (pdf, 26,54 kB)

Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury

Pobierz plik (doc, 57,00 kB)

Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury

Pobierz plik (pdf, 112,03 kB)

zasad określonych przez Radę Wydziału.

Pobierz plik (pdf, 213,61 kB)

Zasady i tryb zapisów na zajęcia oraz wyboru przedmiotów obieralnychi grup na zajęciach projektowych

Pobierz plik (pdf, 50,57 kB)

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Pobierz plik (pdf, 2,62 MB)

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Pobierz plik (pdf, 633,33 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Pobierz plik (pdf, 431,81 kB)

Zasady użyczania sprzętu wspomagającego studiowanie osób niepełnosprawnych wraz z drukiem wniosku o użyczenie.

Pobierz plik (pdf, 799,97 kB)

Zasady wyjazdów WAPW

Pobierz plik (pdf, 4,11 MB)

Zasady wyjazdów WAPW

Pobierz plik (pdf, 4,11 MB)

Zasady wyjazdów WAPW

Pobierz plik (pdf, 626,85 kB)

Zasady wyjzadów WAPW

Pobierz plik (pdf, 626,85 kB)

Zasady zapisów na specjalność

Pobierz plik (pdf, 213,61 kB)

Zasady zapisów na specjalność

Pobierz plik (pdf, 213,61 kB)