Ankietyzacja Online

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej informuje, że ankietyzacja będzie przeprowadzana drogą elektroniczną począwszy od aktualnego semestru. Możliwość udziału będzie otwarta do 10 lipca br. do godz 23:59.

Ankiety są dostępne przez portal USOSweb (usosweb.usos.pw.edu.pl):

  1. W zakładce „Mój USOSweb” na górze ekranu pojawia się baner z jednym prowadzącym i przyciskiem do wypełnienia ankiety
  2. W zakładce „Dla studentów” -> „Ankiety” pojawia się lista wszystkich zajęć możliwych do ocenienia przez studenta

 Ponadto ankieta jest też dostępna w aplikacji „Mobilny USOS PW” na smartfony.