Informacje Dziekanatu

Praktyka budowlana - zapisy

Co zabrac na praktyki (pdf, 56,39 kB)

Praktyka budowlana

 

Praktyka budowlana organizowana przez Katedrę Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej będzie się odbywała w okresie od 1 do 12 lipca 2019 roku. Program praktyki obejmuje 10 dni roboczych: 3 cykle wykładów, 4 dni ćwiczeń terenowych oraz 3 dni przeznaczone na opracowanie sprawozdania. Sprawozdania w wersji papierowej należy przekazać do sekretariatu w p. 214 do 19.07.2019. Miejsca oraz terminy odbywania praktyki przez każdą z grup zostały określone w Harmonogramie praktyki budowlanej dostępnym on-line pod adresem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tEk7zgn0Kadnzo2rEVDSxYYyKOLM9dovwhhEEw9NHK8/edit?usp=sharing

Zapisy do poszczególnych grup będą odbywały się przez system USOS i rozpoczną się w czwartek 13.06.2019 o godz. 19:00. Zapisy potrwają do poniedziałku 17.06.2019 do godz. 23:59.

Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem praktyki budowlanej, Harmonogramem praktyki budowlanej, opisem Indywidualnych Zestawów BHP wymaganych na poszczególne wyjścia.

W trakcie sesji egzaminacyjnej nie przewiduje się już rozpatrywania wniosków o indywidualne zaliczanie praktyk.

Praktyki inwentaryzacyjne - zapisy

Zapisy ruszają  o 19:00 10.06.2019 i trwają do 23:59 17.06.2019

Stypendium im. M. Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2019/2020. 

Formularz wniosku wypełniony i następnie potwierdzony przez upoważnionego pracownika dziekanatu (Anna Grabczan), wnioskodawca składa w pokoju 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).

EGZAMINY JĘZYKOWE ERASMUS +

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów językowych wymaganych
w procedurze kwalifikacyjnej w ramach programu ERASMUS +
w roku ak. 2018/2019 (wyjazdy realizowane w roku ak. 2019/2020)

Rekrutacja ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2019/20 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

 Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 21.03.2019 do 31.03.2019.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Zasady wyjazdów WAPW (pdf, 626,85 kB)

Zapisy na zajęcia - semestr letni 2018/19

ZAPISY NA ZAJĘCIA - SEMESTR letni 2018/2019

Zapraszamy do udziału w programie ATHENS

ATHENS to utworzony w 1997 roku program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Zapisy na specjalności-informacja

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze kwalifikacji na specjalności – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS, które odbędą się w dniach:

 

11 stycznia 2019 (od godziny 18:00) -15 stycznia 2019 (do godziny 18:00)

Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów I roku

Informujemy, że zajęcia obejmujące 4 godzinne szkolenie BHP, odbędą się w II częściach

(dwa spotkania na grupę)

 

dla GRUP DZIEKAŃSKICH  1,3  

cz.I - 9 października (wtorek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

cz.II - 16 października (wtorek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

 

dla GRUP DZIEKAŃSKICH  2,4,5

cz.I - 11 października (czwartek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

cz.II - 18 października (czwartek) w godz. 8-10 sala 101 (2 godz.)

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego-informacja

Informację znajdą Państwo w ulotce.

Wychowanie fizyczne (pdf, 182,61 kB)

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Składanie wniosków (studenci) - Dziekanat, pokój nr 20, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Składanie wniosków (doktoranci) -  pokój nr 7, do dnia 04.09.2018 r. (wtorek).

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Jesienna sesja egzaminacyjna 03-16 września 2018 r.