Zebranie informacyjne z Prekandydatem na Dziekana WAPW 16.04.2024 g. 13:00 s. 101

w imieniu Wydziałowego Kolegium Elektorów przekazujemy listę osób ubiegających się o status kandydata na Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (załącznik).

Jednocześnie informujemy, iż otwarte zebranie informacyjne z prekandydatem na stanowisko Dziekana WAPW dr hab. inż. arch. Krzysztofem Koszewskim odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w sali 101. Proszę o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi porządku zebrania i trybu zadawania pytań (załączniki). 

Wszystkie informacje i ogłoszenia Wydziałowego Kolegium Elektorów umieszczane są w gablocie na parterze przy wejściu do pokoju Prodziekana ds. Studiów i Prodziekana ds. Studentów.