Aktualności

Detroit 2021 - międzynarodowa wymiana studencka

Podczas spotkania informacyjnego na program Erasmus, które odbędzie się 25.02.2021 (czwartek) o godz. 10.00 na platformie MS Teams zostaną też przedstawione. Zasady dot. egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego dla studentow chcących wyjechać na wymianę do Detroit zostaną przedstawione podczas spotkania informacyjnego na temat programu Erasmus+, które odbędzie się 25.02.2021 (czwartek) o godz. 10.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBlNTRmNGQtZjUyNi00M2JkLTg0NmEtYjM0NDEzNjFiOTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Konferencja „Facing Post-Socialist Urban Heritage”

Konferencja poświęcona miastom Europy Środkowej i Wschodniej pt. „Facing Post-Socialist Urban Heritage”

Erasmus +

Spotkanie w sprawie rekrutacji – Erasmus+

Studentka WAPW – Zuzanna Słabik została wyróżniona w międzynarodowym konkursie MICROHOME 2020.

Serdecznie gratulujemy studentce Zuzannie Słabik wyróżnienia w międzynarodowym konkursie.

Builder Awards 2020 dla wykładowców Wydziału Architektury PW

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr. hab. Jan Słyk oraz Paweł Przybyłowicz zostali wyróżnieni przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder.

Komunikat w związku z planowanymi szczepieniami przeciwko COVID-19

15 lutego br. od godz. 8:00 zostanie uruchomiona możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski

2 marca 2021 r. godz. 15:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Spotkanie z Dziekanem WAPW Krzysztofem Koszewskim oraz Prodziekanami ds. Studiów Mirosławem Orzechowskim i ds. Studenckich Iwoną Szustakiewicz.

Zapraszamy studentów I roku na spotkanie z Dziekanem WAPW Krzysztofem Koszewskim oraz Prodziekanami ds. Studiów Mirosławem Orzechowskim i ds. Studenckich Iwoną Szustakiewicz.

Serdeczne gratulacje dla Piotra Hardeckiego za II nagrodę w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Serdeczne gratulacje dla Piotra Hardeckiego - prowadzącego zajęcia na naszym Wydziale! Rewitalizacja Parku Podzamcze w Łęcznej, której jest współautorem, otrzymała II nagrodę w rozstrzygniętym niedawno konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2020 w kategorii "Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni"

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na opracowanie koncepcji obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych. Bardzo cieszymy się z faktu, że jedną z głównych nagród otrzymał zespół w którym był prowadzący zajęcia projektowe na naszym Wydziale.

Gratulujemy pracowni JEMS Architekci Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii Architektura Komercyjna

Gratulujemy pracowni JEMS Architekci Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii Architektura Komercyjna za projekt kompleksu P4 z hotelem Vienna House Mokotów Warsaw!

Gratulacje dla pracowni JEMS i Tomasza Trzupka za nagrodę w drugiej edycji festiwalu „Art in ARCHitecture”

Serdeczne gratulacje dla pracowni JEMS i Tomasza Trzupka za nagrodę w drugiej edycji festiwalu „Art in ARCHitecture” - nagroda została przyznana za ekspozycję obrazów autorstwa Tomasza Trzupka!

"Domy Świata", czyli autorski album Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją architektoniczną: "Domy Świata", czyli autorskim albumem prof. dr hab. inż. arch. Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Serdeczne gratulacje dla całego zespołu ARE stiasny/wacławek za pierwszą nagrodę w konkursie

Serdeczne gratulacje dla całego zespołu ARE stiasny/wacławek za pierwszą nagrodę w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskiego wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego.

Akcja Szlechetna Paczka

Każdy z nas choć na chwilę może wcielić się w rolę św. Mikołaja i pomóc potrzebującym. Zapraszamy do wspierania Szlachetnej Paczki. Akcja trwa do 10 grudnia 2020 roku.

Specjalność A1: Architektura idei - informacja o zapisach.

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania aplikacji w zapisach na zajęcia specjalności A1 „Architektura idei”.

Gratulacje dla naszych dyplomantów nagrodzonych w Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza!

Serdeczne gratulacje dla naszych dyplomantów nagrodzonych w Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza!

Prezentacja specjalności A2: Architektura a środowisko zamieszkania oraz informacje o zapisach

Specjalność A2: Architektura a środowisko zamieszkania30.11.2020r. godz. 16.15 (termin dodatkowy)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Krystian Kwieciński

8 grudnia 2020 r. godz. 14:15, posiedzenie w trybie zdalnym

Zapraszamy do udziału w warsztatach on-line organizowanych przez Biuro Karier PW

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line organizowanym przez Biuro Karier PW: "Rozmowa kwalifikacyjna – szkolenie on-line dla wchodzących na rynek pracy"

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Życie w Architekturze

Gratulujemy nagrodzonym w konkursie Życie w Architekturze organizowanym przez redakcję miesięcznika „Architektura-murator”. Bardzo nas cieszy, że w gronie nagrodzonych znaleźli się prowadzący zajęcia na naszym Wydziale.

Serdeczne gratulacje dla dwóch dyplomantek nagrodzonych w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy i Zespół Muzeum Warszawy po raz piąty nagrodzili najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Dwa wyróżnienia trafiły do dyplomantek z naszego Wydziału: Sylwii Magdaleny Pędziejewskiej oraz Emilii Rakowskiej

Zapraszamy na prezentacje specjalności

Zapraszamy do udziału w prezentacjach specjalności. W kolejnych dniach pojawią się szczegółowe informacje o terminach wszystkich prezentacji oraz sposobu dołączania do spotkań.