Wydział

Wydział Architektury  jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce, jego pierwszym dziekanem został Józef Pius Dziekoński.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Licząc około 1200 studentów z kadrą 140 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów, Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagraniczne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej - również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, ECAADE, AESOP, oraz amerykańskich - ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus+. Ponadto, dzięki trwającemu już 30 lat programowi wymiany ze szkołą architektury Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestralnego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej.
W budynku Wydziału Architektury stworzone są dogodne warunki studiowania; poza standardowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i studiami projektowymi, znajdują się tu dwa laboratoria komputerowe (łącznie 40 stanowisk dla studentów), pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby, pracownia modelarska oraz sale wystawowe. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki Wydziału (ponad 45 000 woluminów).
Istniejące na Wydziale laboratorium multimedialne wyposażone jest w zaawansowane systemy komputerowe.
Wszelkie urządzenia Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej są dostępne również dla studentów Wydziału Architektury.
Politechniczna baza domów studenckich oferuje zakwaterowanie dla studentów zamiejscowych.
Mieszczące się w budynku Wydziału lokale usługowe zapewniają możliwość łatwego zaopatrzenia się w konieczne materiały i pomoce, a także wykonania na miejscu potrzebnych usług. Są to:
Sklep Architekci z materiałami papierniczymi i artystycznymi
Centrum Druku Cyfrowego - usługi w zakresie plotowania, druku, kopiowania.

Program studiów niestacjonarnych jest analogiczny do programu studiów stacjonarnych. Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia podyplomowe w zakresie Konserwacji Zabytków oraz Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej.
Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomia procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe.
Szczegółowe informacje na temat programu studiów na WA PW znajdują się w dziale Studia.