Prezentacja specjalności A2: Architektura a środowisko zamieszkania oraz informacje o zapisach

Specjalność A2: Architektura a środowisko zamieszkania30.11.2020r. godz. 16.15 (termin dodatkowy)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prowadzonych w ramach specjalności A2 "Architektura środowiska zamieszkiwania" prosimy o składanie aplikacji zawierających:
-list motywacyjny,
-prezentację najlepszych autorskich projektów: architektonicznego i urbanistycznego wykonanych w ramach studiów.
Aplikację należy umieścić na platformie Ms Teams w Zespole „SpecA2” na kanale ogólnym w zakładce Pliki w kartotece „aplikacje” lub przesłać na adres e-mail: jerzy.grochulski@pw.edu.pl do dnia 02.12.2020 r. (włącznie)
Kolejne kroki postępowania związane z procesem zapisywania się na zajęcia w Specjalności A2 przedstawione będą w następnym komunikacie.