Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Zuzanna Bogucka

19 lutego 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 19 lutego 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr Zuzanny Boguckiej

 

na temat:

Nie-wizualne determinanty spójności i czytelności środowiska wybudowanego w kontekście relacji człowieka ze środowiskiem. Wytyczne do projektowania i ewaluacji przestrzeni miejskiej

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Lewicka, prof. zw. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).