Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023

1 października 2022 roku
13:30 w pawilonie wystawowym Gmachu Wydziału Architektury PW
przy ulicy Koszykowej 55

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Architektury
  3. Immatrykulacja studentów pierwszego roku
  4. Wręczenie nagród
  5. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. arch. Jerzego Wojtowicza pt. „Techniki informacyjne w architekturze – cyfrowe narzędzia czy nowa kultura projektowania?”
  6. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WA PW
  7. Gaudeamus